Brann i Oslo

  • Brann i Thorvald Meyers gate

    Nødetatene er på vei til en brann i bygård i krysset ved Seilduksgata. Det ble meldt om røyk fra en leilighet, sier politiet i Oslo.

  • Kongens gate er stengt

    Kongens gate er stengt grunnet en brann i fasaden i en bygård som er under oppføring. Brannvesenet jobber nå med å rive noen vegger for å slukke brannen i veggene. Gaten er stengt for å gi plass til brannvesenets arbeid.