Bosetter ikke nok flyktninger

Kun to kommuner i Buskerud tok imot alle flyktningene de ble bedt om i 2013.

Rakia Bihi (20), Sakariy Abdullahi (20) og Argasan Jama (18)

VENTER I MOTTAK: 5.500 flyktninger venter på en kommune å flytte til. (Illustrasjonsfoto)

Foto: David Vojislav Krekling

Tall fra integrerings og mangfoldsdirektoratet (IMDI) viser at det kun var kommunene Drammen og Modum som sa ja til å ta imot den mengden flyktninger som direktoratet anmodet om.

Frivillig ordning

Hvert år sender IMDI ut et forslag til hvor mange flyktninger de mener norske kommuner bør bosette.

Men ordningen er frivillig og i 2013 sa i alt 69 av de spurte norske kommunene nei til nye flyktninger.

– En av hovedårsakene som går igjen er spørsmålet om hvilke boliger kommunene kan tilby og hvilke personer det er snakk om å bosette.

– Mange som skal utplasseres er enslige, mens kommunene gjerne har mange boliger som gjerne passer best til familier.

Ingen sa nei

Ingen av Buskeruds kommuner sa nei til å bosette flyktninger i fjor, men alle unntatt Drammen og Modum tok inn færre enn det IMDI anmodet de om.

Buskerud, sammen med Telemark og Akershus er de eneste fylkene i landet hvor ingen kommuner sa nei til å bosette flyktninger.

Til sammen 5500 flyktninger venter nå i mottak på en kommune å flytte til, viser tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDI.

IMDIs anmodning om bosetting av flykninger i kommunene

Kommune

IMDIs anmodning

Kommunens vedtak

Drammen

130

130

Kongsberg

43

35

Ringerike

40

30

Hole

14

9

Nes

14

5

Gol

14

10

Hemsedal

14

7

Ål

14

10

Hol

14

5

Sigdal

10

5

Krødsherad

10

5

Modum

20

20

Øvre Eiker

26

20

Nedre Eiker

26

15

Lier

26

20

Røyken

26

20

Hurum

26

20

Flesberg

14

10

Rollag

20

8

Nore og Uvdal

14

6

Kilde: Integrerings og mangfoldsdirektoratet