Blir fylkesmann i Viken og Oslo

Valgerd Svarstad Haugland er ny fylkesmann for region Viken og Oslo.

Valgerd Svarstad Haugland

Hun trakk det lengste strået og er dermed fylkesmann for Oslo og Viken-regionen.

Foto: Anne Ognedal / NRK

Den nye fylkesmannen ble utnevnt i et ekstraordinært Kongen i statsråd. Det nye hovedsetet blir lagt til Moss. De ansatte ble informert på et lukket møte i dag.

– Jeg gleder meg til å komme i gang med jobben. Det er en stor oppgave, sier Valgerd Svarstad Haugland.

Lokaliseringen av hovedsetet har vært et diskusjonstema.

– Vi har vært opptatt av regional balanse og vi mener vi har fått til en bra balanse, sier statssekretær Paul Chaffey.

Han legger til at alle de tre alternativene, Oslo, Drammen og Moss, var gode.

Nåværende fylkesmann i Oslo og Akershus, Valgerd Svarstad Haugland og tidligere stortingspolitiker fra Buskerud, Ulf Erik Knudsen var blant søkerne som ønsket seg jobben.

Oslo og Viken = 1,8 millioner innbyggere

Det nye embetet for Oslo og Viken vil telle over 1,8 millioner innbyggere, og være klart størst i folketall.

Likevel vil det fortsatt være tre kontorer, i Oslo, Moss og Drammen, slik det er i dag.

Tidligere har det blitt kjent at ingen mister jobbene sine, dette gjelder også etter endringen trer i kraft i 2019.

– Veien videre starter nå

Fylkesmannen i Buskerud, Helen Bjørnøy, sier at de ansatte tok imot nyheten om den nye sjefen med glede men litt mer skepsis rundt lokaliseringen av hovedsetet i Moss. Årsaken er at man foreløpig ikke helt vet hva dette innebærer.

Helen Bjørnøy, generalsekretær i Plan Norge

Helen Bjørnøy sier hun oppfatter det som at de ansatte hos fylkesmannen i Buskerud tok godt imot nyheten om Svarstad Haugland som ny leder.

Foto: Ragnhild Bergh/Plan Norge

– Nå starter jobben med å diskutere hvor de ulike funksjonene skal ligge. Vi må diskutere om noen av avdelingene skal slås sammen og eventuelt flyttes. Jeg er helt sikker på at det blir endringer, sier Bjørnøy.