Biskop frykter et tøffere samfunn

Biskop Helga Haugland Byfuglien i Borg bispedømme går sterkt ut mot regjeringens asylpolitikk.

Biskop Helga Haugland Byfuglien

Biskop Helga Haugland Byfuglien frykter at dette kan gjøre Norge til et tøffere samfunn.

Foto: Erlend Aas / Scanpix

– Jeg håper ikke dette bidrar til at vi fremstår som et kynisk og kaldt samfunn som lukker mer enn vi åpner for dem som trenger beskyttelse, sier biskopen.

Les også:
Biskop som programvert

– Kan gjøre Norge tøffere

Helga Haugland Byfuglien frykter at regjeringens forslag kan føre til at Norge blir et tøffere samfunn.

– Det er selvsagt flere hensyn å ta. Men at vi er et land som skal gi asyl til dem som trenger det, synes jeg er serdeles viktig. Jeg blir betenkt og kanskje enda mer enn det når jeg leser hva regjeringen foreslår nå, sier Byfuglien til NRK Østfold.

Tiltakene som biskopen reagerer på

Blant tiltakene som regjeringen har varslet, og østfoldbiskopen reagerer på, er at regjeringen vil:

  • i større grad benytte adgangen til å frihetsberøve utlendinger som er i en utsendelsesprosess der det foreligger unndragelsesfare eller uavklart identitet, og vil åpne for at det også kan benyttes frihetsberøvelse overfor personer som begår kriminelle handlinger og personer som utgjør en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser
  • vurdere returfremmende tiltak for barnefamilier
  • heve terskelen for oppholdstillatelse på humanitært grunnlag
  • innføre et generelt krav om fire års arbeid og/eller utdanning som vilkår for familieetablering
  • opprette institusjoner for barn i hjemlandet. Dette gjør at mindreårige asylsøkere kan returneres til hjemlandet.

Les også: - Regjeringen velger bort hensynet til barna

– Vi er et rikt land

– Når terskelen for opphold på humanitært grunnlag skal heves, og rettigheter til barn som er asylsøkere strammes inn, så blir jeg bekymret.

– Vi er et rikt land, og da burde vi greie å gi folk som trenger det beskyttelse, sier Byfuglien.

Les også: - Regjeringen velger bort hensynet til barna