– Ikke lett for oss å gå med på dette

SV-leder Kristin Halvorsen innrømmer at innstrammingen i asylpolitikken har vært en vond kamel å svelge for partiet.

Liv Signe Navarsete, Jens Stoltenberg og Kristin Halvorsen
Foto: Lise Åserud / Scanpix

Da regjeringen la frem sin politiske plattform på Soria Moria i dag, måtte Halvorsen innrømme å ha gått på en asyl-smell.

Soria Moria II varsler langt strengere tiltak i asylpolitikken. Blant tiltakene som ble presentert, er at regjeringen vil:

  • i større grad benytte adgangen til å frihetsberøve utlendinger som er i en utsendelsesprosess der det foreligger unndragelsesfare eller uavklart identitet, og vil åpne for at det også kan benyttes frihetsberøvelse overfor personer som begår kriminelle handlinger og personer som utgjør en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser
  • vurdere returfremmende tiltak for barnefamilier
  • heve terskelen for oppholdstillatelse på humanitært grunnlag
  • innføre et generelt krav om fire års arbeid og/eller utdanning som vilkår for familieetablering
  • opprette institusjoner for barn i hjemlandet. Dette gjør at mindreårige asylsøkere kan returneres til hjemlandet.

Har stilt seg bak tidligere dissens-punkter

SV har tidligere tatt dissens i regjeringens forslag til innstramming i flyktning- og asylpolitikken, tiltak som i dag er en del av regjeringens plan for de neste fire årene.

I fjor tok nemlig SV dissens i forhold til et lovforslag om at det skulle innføres krav om fire års utdannelse eller arbeidserfaring for at det skulle kunne innvilges familiegjenforening eller -etablering.

SV var da også imot å åpne for retur av mindreårige asylsøkere.

Men nå er nettopp disse to tiltakene en del av den politiske plattformen som SV var med på å legge frem i dag.

– Ønsket å påvirke

– Det er ingen lett innstramming å gå med på, sier Kristin Halvorsen.

– Men det som har vært et veldig sterkt ønske hos oss, er at vi har en regjeringsplattform der vi har mulighet til å påvirke alle delene av den, og det kan vi ikke dersom vi tar dissens.

Hun innrømmer at det er på dette området Soria Moria II har tatt en vending som er lengst bort fra SVs politikk.

– Styrkeforholdets politiske konsekvens

Det peker også NRKs politiske kommentator, Magnus Takvam, på.

– Det er på dette punktet SV innrømmer at styrkeforholdet partiene imellom har fått politiske konsekvenser, sier Takvam.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger