Bilbrann i Vækerøveien

  • Mye røyk etter bilbrann

    Brannvesenet har satt i gang slukkearbeid. Mye røyk på stedet. Ingen fare for spredning. Sjåføren av bilen er uskadd. Det har rent ut drivstoff og det er synlige flammer. Inntil brannen er slukket kan ikke trafikken passere.