Ber om bedre valgliste-kontroll etter navnetabbe

Navnefeil førte til at en kvinne ufrivillig ble valgt som første vararepresentant til kommunestyret i Halden for Fremskrittspartiet. Nå ber Haldens ordfører om at det innføres fødselsnummer-kontroll når valglister settes opp.

Lillan og Turid Lillian Thoresen

Turid Lillian Thoresen ble valgt inn i kommunestyret på bekostning av Lillan Thoresen etter navnefeil i valglisten.

Foto: Beate Grøndahl/NRK

Valglogo

Valgstyret i Halden bestemte i går kveld at de må la kommunaldepartementet avgjøre hvem som skal være Fremskrittspartiets første vararepresentant den kommende perioden.

Årsaken er at Lillan Thoresen fra Halden Frp ble forvekslet med Turid Lillian Thoresen på partiets valgliste til kommunestyret. Feilen ble ikke oppdaget i tide, og den Thoresen som ble valgt, ønsker verken partimedlemskap eller å møte i kommunestyret.

Ordfører Thor Edquist (H) håper navnefeilen i Halden fører til bedre sikkerhet rundt valglistene i framtida.

Ønsker fødselsnummer-sjekk

Thor Edquist (H)

Ordfører Thor Edquist tar til orde for å sjekke fødselsnummeret til kandidatene.

Foto: Rainer Prang/NRK

– Det er mange som har fornavn og mellomnavn man til daglig ikke hører, derfor burde systemet vært koblet til fødselsnummer. Da tror jeg ikke en slik forveksling ville skjedd, sier Edquist.

Han synes det er rart at en slik rutine ikke er på plass allerede. Nå håper han systemet blir sikrere, før de neste valglistene skal lages.

Det gjør også Fremskrittspartiets gruppeleder i Halden, Per Egil Evensen. Den egentlige vararepresentanten deres faller nå i verste fall ut av kommunestyret.

Fødselsår ikke nok?

Per Egil Evensen

Fremskrittspartiets Per Egil Evensen konstaterer at fødselsåret ikke var nok denne gang.

Foto: Anne Ognedal

– Når vi leverer inn lister fra partiet over nominerte, så er det kun personens fødselsår som står bak navnet. Det viste seg å ikke være tilstrekkelig. Det er heller ingen som har ansvar for å gå gjennom og godkjenne listene når de er ferdigtrykte til valgdagen. Det reagerer jeg også på, sier Evensen.

På listen Halden Fremskrittsparti sendte inn til Halden kommune står Lillian Thoresen oppført med fødselsår 1957. Turid Lillian Thoresen, som ifølge valgresultatet er Fremskrittspartiets første varamann til kommunestyret, står oppført med fødselsår 1960 på kommunens lister.