Ber om at planene legges på is

Riksantikvaren ber Oslo kommune skrinlegge de nåværende planene om den foreslåtte kunstisbanen på Bogstad. Dermed støtter han Byantikvarens syn på vinterparken i Sørkedalen.

Skøytebane
Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

- Ettersom Riksantikvaren anser kulturmiljøet i Bogstadområdet for å være av nasjonal verdi, frarår vi planen for "Bogstad Vinterparadis", og henstiller til Oslo kommune om å legge prosjektet i sin nåværende form til side, skriver de i en nylig utarbeidet innstilling.

- Viktig å ivareta verdiene i området

- Dette er et veldig verdifullt naturmiljø, et landskap med store kvaliteter. Derfor er det viktig å gå frem med forsiktighet når man gjør store inngrep og endringer i det området. Vi har derfor sagt at det er viktig at Byantikvaren følger opp dette så disse verdiene ivaretas, sier seksjonssjef hos Riksantikvaren, Ulf Holmene til NRK Østlandssendingen.

Det har tidligere kommet fram at Byantikvaren i Oslo har vært skeptisk til den foreslåtte vinterparken.

Riksantikvaren slutter seg til deres synspunkt, og ber Oslo kommune om å legge de nåværende planene om verdens største kunstisbane på is.

- Byantikvarens ansvar å ivareta hensyn

- Det er avhengig av hvordan det utformes, og om det kan skje uten at det gjør for store skader i forhold til de verdier som ligger i området, legger Holmene til.

- Det er Byantikvaren som i første omgang har ansvaret for å ivareta disse hensynene.

- Skandale fra begynnelsen av

Aksjonsleder i Naboaksjonen mot kunstisbane på Bogstad, Paal Espen Hambre, sier han er glad for at både By- og Riksantikvaren viser skepsis til prosjektet.

Les også:

- Stopp monsteranlegget

- Dette prosjektet har vært en skandale fra begynnelsen av, og har på en uhørt og udemokratisk måte blitt forsøkt trumfet igjennom av enkeltpersoner, sier Hambre.

Hambre synes det er tilfredsstillende at Riksantikvaren i sin uttalelse påpeker mange av de samme problemstillingene som Naboaksjonen selv, da spesielt hva gjelder lys, lyd, trafikk, parkering og vern av Oslomarka.

Riksantikvarens avgjørelse kan leses på Plan- og bygningsetatens sakssider:

Plan- og bygningsetaten

Les også:

Overskudd gir is og flerbrukshall