– Det som skjer er umenneskelig og uverdig

Advokat Harald Otterstad har bedt om at den 81 år gamle mannen som er dømt for drap på sin egen kone overføres til pleiehjem.

Rekonstruksjon av Grålum-drapet

Mannen skjøt og drepte sin egen kone i deres felles hjem på Grålum i mars 2015. Han har hele tiden hevdet at det var snakk om et uhell.

Foto: Sebastian Nordli/NRK

81-åringen ble i Borgarting lagmannsrett dømt til 13 års fengsel for å ha skutt og drept kona si i Sarpsborg 17. mars i 2015.

Han skjøt kona med rifle mens hun lå i senga, men har forklart at det ikke var meningen å treffe kona da han tok fram våpenet etter at de hadde kranglet, og at det var ment som et skremmeskudd.

Mannen har sittet fengslet siden han ble pågrepet. Forsvareren hans, Harald Otterstad, ber nå om at mannen overføres til pleiehjem eller at det blir gitt soningsavbrudd av lengre varighet.

– Det som nå skjer er i realiteten umenneskelig og uverdig. Jeg vil derfor på det sterkeste henstille til den ansvarlige fengselsledelse om å sette denne saken på dagsorden og gi den oppmerksomhet som sakens alvor bør tilsi ut fra grunnleggende humanistiske prinsipper, skriver Otterstad i et brev til Oslo statsadvokatembete.

– Utpreget ensom

Harald Otterstad

Advokat Harald Otterstad har forsvart den 81 år gamle mannen siden han først ble pågrepet i mars 2015.

Foto: Sebastian Nordli / NRK

Forsvareren skriver videre at 81-åringen sliter med smerter og svimmelhet og at dette skal ha blitt verre siden han først ble fengslet.

– Etter at han ble overført til soning av dommen har hans allmenntilstand forverret seg til dels dramatisk, skriver Otterstad, som også mener klienten virker ensom i en fengselshverdag med vesentlig yngre medfanger.

– Kommunikasjonen mellom ham og de øvrige innsatte er svært begrenset. Jeg opplever min klient som utpreget ensom og tiltagende deprimert, skriver Otterstad.

Advokaten forteller også at soning i fengsel kan sies å være en naturlig og nødvendig konsekvens av det forholdet klienten er dømt for, men påpeker at 81-åringen aldri har innrømmet drapet, men forklart at skuddet var et skremmeskudd.

Vil ha saken gjenopptatt

I november sendte Otterstad også brev til Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker, der han ba om at saken mot 81-åringen skulle behandles i retten på nytt.

Saken er nå under behandling ved kommisjonen og den jobber med å innhente nødvendige dokumenter. Kommisjonen vil deretter ta en vurdering på om saken skal utredes videre eller ikke.

Det er ventet en avklaring i løpet av sommeren.