Politiet bekymret for tollbemanning: – På et kritisk lavt nivå i deler av døgnet

Det er stigende uro både på Stortinget, blant tollansatte og hos politiet for at manglende bemanning i tolletaten skal gå ut over kontrollen ved landets grenser.

Politikontroll på Svinesund

Politiet samarbeider ofte med tollerne ved grenseovergangen på Svinesund. De deler tollernes bekymring for manglende bemanning.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Tolletatens operative evne i grensekontrollen er på et kritisk lavt nivå i deler av døgnet, sier Parat-leder i politiet Unn Kristin Olsen til NTB.

NRK skrev i mars at tollernes egen fagforening slo bemannings-alarm. Norges mest trafikkerte grenseovergang voktes enkelte kvelder og netter bare av to-tre tollere.

Tollerne mener det har blitt enklere å være smugler. Politiet deler bekymringen.

Unn Kristin Olsen frykter at økt innførsel av blant annet narkotika og menneskesmugling blir konsekvensen, noe som igjen vil føre til økt arbeidsmengde for politiet.

– Vi anser det som svært lite samfunnsnyttig at politiets ressurser må brukes på oppgaver som egentlig ligger til en annen statlig etat. Jo færre tollere i arbeid, jo mer behov er det for økt mannskap i politiet, sier Olsen, som viser til at politiet, i likhet med Tolletaten, skal effektiveres og allerede har stramme budsjetter å forholde seg til.

– Uforsvarlig

I onsdagens spørretime på Stortinget vil Østfold-representant Arve Sigmundstad i Arbeiderpartiet utfordre regjeringen og finansministeren på bemanningssituasjonen.

I det siste har Sigmundstad mottatt flere bekymringsmeldinger.

Arve Sigmundstad, kommunikasjonssjef i Parat

Arbeiderpartiets Arve Sigmundstad er bekymret over bemanningen i tolletaten.

– De forteller om ressursmangel, kutt i budsjettene som igjen fører til kutt i bemanningen på kveld, helg, natt og helligdager – og kutt i overtid, sier han.

Blant annet har tollansatte fortalt at lav bemanning gjør at mistenkelige objekter får passere fritt over grensa, mens større aksjoner, myntet på de store kriminelle aktørene, nedprioriteres eller avlyses helt dersom det koster penger eller tar for lang tid.

Leder i Norsk Tollerforbund Fredrik Støtvig bekrefter bildet.

– Vi er uforsvarlig tynt bemannet, og det går ut over samfunnssikkerheten, sier han til NTB.

– Vi fikk beskjed i 2016 om at grensekontrollen skulle skinne. Vi ble lovet en satsing, men den har vi ennå ikke sett noe til.

Tollkontroll på Svinesund

Tollerne har flere ganger varslet om det de mener er uforsvarlig tynn bemanning. Nå må regjeringen svare på bekymringene i Stortinget.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Kommer til å miste flere

I 2016 lovte regjeringen å styrke grensekontrollen med rundt 120 årsverk. Men sommeren 2017 hadde satsingen kun resultert i tre ekstra tjenestemenn, ifølge Støtvig.

– Vi gjorde en kartlegging. Nå er regnestykket enda verre, ettersom vi kommer til å miste flere, sier Støtvig.

For samtlige tollregioner har Tolldirektøren vedtatt et kutt i rammene på 3 prosent i 2018 for å kunne ha midler til utviklingsprosjekter. Samtidig er det innført rekrutteringsstopp.

– Det blir ingen nye aspiranter verken i år eller neste år. Derimot har det blitt iverksatt insentiver for at folk skal slutte. Mellom 30 og 40 er nå på en sånn løsning, sier Støtvig.

Ifølge Støtvig trengs det ekstrabevilgninger på minst 250 millioner kroner i året for å holde den operative kraften i Tolletaten ved like inntil effekten av reformene slår inn.

Andre gang

Det er andre gang på kort tid at denne saken tas opp i Stortinget.

23. mars stilte Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik spørsmål til Siv Jensen om hun mente hun har tilstrekkelig kontroll på Norges grenser.

– Jeg mener vi har en god tolletat med mange engasjerte og dyktige tjenestemenn og har et godt utgangspunkt for videre utvikling av etaten. Ytterligere satsing på Tolletaten vil imidlertid måtte veies opp mot alle andre gode formål i den ordinære budsjettprosessen, var Jensens svar.

Siv Jensen på Svinesund

Finansminister Siv Jensen må nok en gang svare om bemanningen i tolletaten. Her er hun på besøk på Svinesund i 2014.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix