Beklager kirkekutt i Oslo

Kirkene i Oslo må ha 60 millioner kroner mer per år til vedlikehold, mener Kirkelig fellesråd.

Nordstrand kirke

Nordstrand kirke trenger fem millioner kroner til å utvide kapasiteten.

Foto: Øyvind Rasmussen / Norsk kirkeleksikon

Kirkebyggene i Oslo får 20 millioner kroner til rehabilitering neste år. Leder i Kirkelig fellesråd i Oslo Robert Wright er skuffet.

– Jeg blir oppgitt over at velviljen byrådet viser for kirken, blir borte som dugg for solen når de skal lage budsjetter, sier Wright.

Ikke nok til vedlikehold

Han mener forslaget slår beina under arbeidet med å redde byens kirker.

– Kommunen har selv erkjent at det trengs 60 millioner kroner årlig for å gjøre nødvendig vedlikehold, fortsetter Robert Wright.

Ingen utvidelse

Nordstrand kirke er en av kirkene som rammes. Den får ikke pengene som trengs for å starte utbygging neste år.

Kirken er en av de mest populære i hovedstaden, og planen er å doble tallet på sitteplasser til 450.

Trenger fem millioner

– Nordstrand har byrådet selv arbeidet for, og til og med hatt pressekonferanse om, men de har ikke satt av én krone til å sette i gang den utvidelsen av kirken som er helt nødvendig, sier Wright.

Les også: Nordstrand kirke får utvide

Det trengs fem millioner kroner for å komme i gang med det arbeidet.

– Dette er ikke den store summen sett i sammenheng med resten av budsjettet, avslutter Wright.