Beboere reagerer på bruplaner: – Det er helt på trynet

De verneverdige arbeiderboligene på Tarris i Sarpsborg står i fare for å bli revet når det skal bygges ny bru over Glomma i Sarpsborg. Det reagerer beboerne sterkt på.

Infomøte om ny bru

Torsdag ettermiddag ble det holdt infomøte om den nye Sarpebrua.

Foto: Petter Larsson / NRK

Den gamle Sarpebrua skal erstattes med ny bro, og det mest aktuelle alternativet vil jevne verneverdige arbeiderbrakkene på Tarris med jorda.

– Det er fælt. Det ille med tanke på at huset har statusen som verneverdig. Det er 20 enheter der, så da står vi uten et sted å bo. Hvem skal skaffe oss et nytt sted å bo? Vi aner ingenting, sier formann i Tarris borettslag, Anne Helene Karlsen.

– Helt på trynet

Anne Helene Karlsen

Formann i Tarris borettslag, Anne Helene Karlsen, synes ikke noe om planene som setter hjemmet hennes i fare.

Foto: Petter Larsson / NRK

Torsdag ettermiddag var det informasjonsmøte om de fem ulike bruløsningene, og debatten gikk het.

– Men tenkt på oss som bor der og på statusen til huset. Jeg synes det er helt på trynet egentlig, sa Anne Helene Karlsen under møtet.

Karl Arne Hollingsholm, sivilingeniør for Sweco, sier han godt forstår beboernes bekymringer.

– Men vår oppgave i det her er ikke å ta ett lite tema og vurderer det, men å ta mange, mange temaer og sette det sammen, og så til slutt komme med en anbefaling, sier han.

Fem mulige løsninger

Planer for ny Sarpebru

Dette er de fem mulige løsningene.

Foto: Sarpsborg kommune

Men saksordføreren for prosjektet, Svein Larsen (Ap), vil kjempe for industribebyggelsen på Tarris.

– Vi er opptatt av alle som er engasjerte i Sarpsborg. Jeg håper at vi skal finne en løsning som er levelig for alle, sier han.

Det er fem mulige løsninger, men konsulentfirmaet mener Tarris er det eneste aktuelle.

Anne Helene håper likevel bystyret velger et annet alternativ når de skal avgjøre saken før nyttår.

– Jeg synes det er flere gode løsninger. Da synes jeg det er rart at de har valgt Tarris som det beste.

– Hvordan håper du det ender?

– Jeg håper selvfølgelig det ender bra for vår del. At de tenker seg om litt før de river et såpass flott hus.

Se tv-reportasjen:


De verneverdige arbeiderboligene på Tarris i Sarpsborg står i fare for å bli revet når det skal bygges ny bro over Glomma i Sarpsborg. Det reagerer beboerne sterkt på.

Foto/redigering: Petter Larsson.