Bane Nor anker Filipstad-dommen

Bane Nor anker Filipstad-dommen til Høyesterett.

De anker dommen fra Borgarting lagmannsrett der Bane Nor ble dømt for uaktsomt drap og uaktsomt skade, og brudd på jernbaneloven og sikkerhetsforskriften.

– Høyesterett kan klargjøre spørsmålet om hvor grensen skal gå mellom vårt ansvar og folks ansvar for egen sikkerhet. Vi skal jobbe for å beskytte allmennheten og advare mot fare i forbindelse med jernbanen. Bane Nor er imidlertid helt avhengige av at folk respekterer våre barrierer og ikke tar seg ulovlig inn på forbudte områder, sier Gorm Frimannslund, konsernsjef i Bane Nor en pressemelding.

I dommen sto det at ulykken kunne vært avverget ved at Bane Nor hadde sikret området bedre.

En 15 år gammel gutt omkom og to andre ungdommer ble alvorlig skadet i ulykken. Ungdommene klatret opp på taket av et parkert tog. Der kom de borti en kjøreledning med 15.000 volt som eksploderte.

Togområdet på Filipstad
Foto: Thomas Martinsen