– Bypakka i Nedre Glomma blir ikke forsinket

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen avviser at bypakka for Nedre Glomma blir forsinket. Samtidig forteller han at den vil bli delt i to, fordi noen deler av pakken ikke er gode nok. Fredrikstads ordfører rister på hodet.

Ketil Solvik-Olsen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen avviser at Bypakka for Nedre Glomma nå blir forsinket. De siste dagene har flere gått ut og sagt at de frykter for fremtiden til bypakken. Det fordi samferdselsministeren ikke vil sende veipakken til «Kvalitetssikring 2». Det er en prosess hvor man kvalitetssikrer utgiftssiden på store prosjekter.

Blant dem som har vært redd for fremtiden til bypakken i Nedre Glomma er fylkesordfører Ole Haabeth. Han sitter i styringsgruppa for den regionale transportpakka.

– Nei, den er absolutt ikke i det blå og jeg synes det er trist at noen har laget politisk spill på dette så raskt. Vi tar sikte på å legge Bypakka for Nedre Glomma frem for Stortinget så fort som mulig. Første halvdel vil bli fremlagt for Stortinget i år, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

- Del to må jobbes videre med

– Så må vi jobbe videre med andre del av pakken som ligger mye lengre frem i tid, for å spesifisere kostnadene før en kan kvalitetssikre de. Dermed er det ingenting her som vil bli forsinka.

Samferdselsministeren avviser samtidig også at denne todelingen av bypakken har noe som helst med bomstasjoner å gjøre.

– Regjeringen jobber med å få en bomreform på plass. Vi ønsker å redusere kostnadene som mange opplever med å kjøre bil. Vi har lagt frem en masse andre bypakker i det siste, til tross for at vi og jobber med bompengereform, blant annet Harstadpakken og Bodøpakken.

– Så det som er utfordringen i Nedre Glomma har ingenting med bompengearbeid å gjøre, men det handler rett og slett om at det er for mye av Nedre Glomma-pakken som var for lite spesifisert til at du kunne gjennomføre kvalitetssikring, forklarer Solvik-Olsen.

– En hodeløs gjerning

– Det at man nå forsøker å splitte denne bypakka for Nedre Glomma i to er en helt hodeløs gjerning og det finner jeg ingen forståelse for, sier Fredrikstads ordfører, Jon-Ivar Nygaard (Ap).

Han mener de over lang tid har gjort en grundig jobb på den regionale bypakken som skal gi bedre kollektivtilbud og veier for både biler og myke trafikanter.

Jon-Ivar Nygård

Ordfører i Fredrikstad, Jon-Ivar Nygaard.

Foto: Einar Yohsuke Kosaka

– Det er lagt fram en enhetlig og helhetlig pakke for Sarpsborg og Fredrikstad by, en regional pakke som vi har jobba med i svært lang tid. Og vi har fulgt opp alle statlige signaler til punkt og prikke. Statsråden og departementet har gjentatte ganger bekreftet at pakken skal legges fram for Stortinget i høst, sier Nygaard videre.

– Så kommer man nå på oppløpssiden og sier man skal splitte den opp i to deler. Det står ikke til troende.

Blant de prosjektene som samferdselsministeren trekker frem som aktuelle for første del av bypakken som skal sendes til Stortinget i høst er riksveistrekningen Ørebekk-Simo (RV110), kollektivtiltak og sykkelveier.

– Vi har laget en regional pakke hvor også Sarpsborg er med. Da er det ikke noe godt signal til Sarpsborg hvis man nå skal splitte opp og ta de prosjektene i Fredrikstad først og så vet man ikke hva som vill skje med de prosjektene i Sarpsborg som ligger lengre frem i tid, sier Nygaard.

Han mener de har gjort alt riktig i arbeidet med bypakka i Nedre Glomma.

– Vi har like vedtak i begge byer og i fylkestinget. Vi har fulgt alle de retningslinjer som ligger til grunn. Og vi har også en bypakke som har lik kvalitet som mange andre bypakker, sier Fredrikstads ordfører.