NRK Meny
Normal

Krever klare svar om bypakke for Nedre Glomma

Næringslivets tillitt til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen står nå på spill, mener regiondirektør Espen Evensen i NHO Østfold.

Espen Evensen, NHO

Espen Evensen i NHO Østfold og næringslivet i fylket er utålmodige rundt Bypakka for Nedre Glomma

Foto: Ingrid Mathilde Langvik / NRK

Bypakken med bompenger, som skulle gi nye veier og bedre busstilbud i Fredrikstad og Sarpsborg, svever i det blå.

Nå etterlyser regiondirektør i NHO Østfold, Espen Evensen, klare svar på når bypakke-saken fra Nedre Glomma kommer opp for Stortinget.

- Nå begynner det å bli ganske mye usikkerhet rundt de helt grunnleggende samferdselsløsningene for Østfold. Først og fremst akkurat nå gjelder det Bypakka for Nedre Glomma, sier Evensen.

Han er også utålmodig når det gjelder konsepetutvalgsutredningen for kryssing av Oslofjorden.

- Alt dette utsettes og utsettes uten at vi får noen gode svar på hva vi venter på eller hva som er galt med det som er gjort.

Evensen advarer om at næringslivet nå er lei av å vente og mener tiden er inne for å handle.

- Vi har ventet så lenge på løsninger for Nedre Glomma, hvor de lokale og regionale politikerne har tatt modige politiske valg, som vi har stilt oss bak. At bompenger er konsekvens av de løsningene har næringslivet akseptert. Nå må vi ha løsningene, sier regiondirektøren.

Kommer ikke utenom bompenger

Også i Høyre forventer de at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sørger for at Bypakka for Nedre Glommaregionen blir behandlet i stortinget før jul.

Tor Prøitz

Tor Prøitz (H).

Foto: Torstein S. Throndsen/Østfold Høyre

Tor Prøitz (H) i samferdselskomiteen i Østfold mener bypakken skal realiseres selv om Frp er mot bompenger.

- I samarbeidserklæringen mellom Høyre og Fremskrittspartiet som sitter i regjering, så er dette punktet ivaretatt. En må kunne gjennomføre bompengeprosjekter eller veiutbygginger, også med bompenger, i den regjeringsperioden vi er inne i nå.

Prøitz tror mange er klar over at det ikke er noen vei utenom bompenger om det skal gjennomføres veiutbygginger i Nedre Glomma.

Det har så langt ikke lykkes NRK å få kommentar fra Ketil Solvik-Olsen.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Skole dømt for ulovlig hogst

    Borgarting lagmannsrett har dømt Tomb jordbruksskole i Råde til å betale en foretaksstraff på 50 000 kroner for ulovlig hogst langs en sjøørretbekk. Stikk i strid med pålegg fra fylkesmannen felte skolen mellom 50 og 60 trær slik at kantsonene langs Møllebekken ble borte. Den klare neglisjeringen av fylkesmannens vilkår er kritikkverdig, mener lagmannsretten.

  • Plast i blåskjell

    Det er funnet mikroplast i hele fire av fem blåskjell som er undersøkt langs norskekysten, melder VG. Verst er det i Østfold og Finnmark. Her har skjellene størst konsentrasjon av plast. Undersøkelsen er gjort av Norsk institutt for vannforskning, og forskerne er usikre på hvordan plasten påvirker skjell og mennesker.