Mener Litteraturhuset gir talerør til nazister

Litteraturhuset i Fredrikstad inviterte nazister til et folkemøte om ytringsfrihet, da trakk flere paneldeltakere seg og møtet ble avlyst.

Haakon Forwald lengst fram i demonstrasjonen til Den nordiske motstandsbevegelsen i Falun

SKAPER DEBATT: Den nordiske motstandsbevegelsen skal holde en demonstrasjon i Fredrikstad i sommer. Litteraturhuset i byen inviterte nazistene til debatt om ytringsfrihet.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– Jeg mener det er feil å gi nazistene enda et talerør, sier Dan André Syversen.

Førstkommende tirsdag skulle Litteraturhuset i Fredrikstad arrangert et folkemøte om ytringsfrihetens grenser. Bakgrunnen for møtet er den varslede demonstrasjonen til den høyreekstreme organisasjonen Den nordiske motstandbevgelsen i Fredrikstad sentrum i sommer. Parolen skal være «Knus homolobbyen».

– Vi ville arrangere en debatt som er helt konkret knyttet opp til den planlagte demonstrasjonen. Da inviterte vi partene til en samtale om hvorfor demonstrasjonen har kommet i stand og hvorfor det er gitt tillatelse til den, sier leder for Litteraturhuset, Merte Lie.

Syversen er politiker for Rødt Fredrikstad og initiativtaker til en motdemonstrasjon i Fredrikstad i juli. Over 3000 mennesker har meldt at de vil stille opp i motdemonstrasjonen. Syversen takket først ja til å være paneldeltaker under et folkemøtet.

– Etter at jeg tenkte mer igjennom det har jeg valgt å trekke meg fra møtet. Nazistene hører ikke noe sted hjemme på et offentlig arrangement som et folkemøte.

Inviterte nazister til folkemøte

Politiet godkjente i mai en søknaden fra den høyreekstreme organisasjon om å holde en demonstrasjon i Fredrikstad.

– Grunnlovsparagraf 100, retten til å ytre seg, står så sterkt i Norge. Og på politimesternivå er det uttalt at demonstrasjoner som dette skal gjennomføres, fortalte ordensleder Inge Jensen i Fredrikstad-politiet til Dagsavisen i mai.

Demonstrasjonen i sommer vil være den første den nazistiske organisasjonen gjennomfører i Norge.

Merete Lie

INVITERTE TIL DEBATT: Leder ved Litteraturhuset i Fredrikstad, Merete Lie, sier at de støtter motdemonstrasjonen, men ville ha alle parter med i en debatt.

Foto: Magnus Brenna Lund / NRK

Litteraturhuset inviterte en representant fra politiet, arbeiderpartipolitiker og representant for Fredrikstad kommune Siri Martinsen, initiativtaker til motdemonstrasjon Dan André Syversen og en representant fra Den nordiske motstandsbevegelsen til debatt og folkemøte. Den nazistiske organisasjonen svarte ikke på innbydelsen.

– Vi ville ha med alle stemmer i forhold til demonstrasjonen i sommer. Det er riktig å invitere alle aktørene, forklarer Lie.

– Jeg syns det er positivt at vi tar debatten om ytringsfrihet, men de burde ikke bli invitert. Jeg mener at en organisasjon som har medlemmer som er dømt for drap og bombeattentat ikke hører hjemme noe sted, sier Syversen.

– Glad arrangementet ble avlyst

– Jeg er glad arrangementet ble avlyst. Når man legitimerer en slik organisasjon i en samfunnsdebatt så gir man de muligheter til å rekruttere til egen organisasjon. Det er skummelt, sier Siri Martinsen til NRK.

Arbeiderpartipolitikeren vurderte å trekke seg fra panelet før arrangementet ble avlyst.

– Jeg avklarte før jeg takket ja at ingen representanter fra Den nordiske motstandsbevegelsen hadde svart og at de ville komme. Så hersket det nå tvil om de ville møte opp. Jeg mener de ytringene og den holdningen organisasjonen står for er forkastelige, sier Martinsen.

– Det hersker tvil om de vil møte opp fordi de ikke har svart på invitasjonen. Uansett hvor lite man liker Den nordiske motstandsbevegelse, så er demonstrasjonen beskyttet av Grunnloven. Den er lovlig og vi har ønsket å debattere, sier lederen for Litteraturhuset.