Åtte nye sykehjem ut på anbud

De borgerlige partiene i Oslo konkurranseutsetter åtte nye kommunale sykehjem. Dermed kan tusen helsearbeidere miste de kommunale jobbene sine, noe fagforeningene mener raserer pensjonene deres.

Svein Mathisen

– Vi må jo snart begynne å lure på hva kommunen skal drive med, de konkurranseutsetter jo alt, sier Svein Mathisen i Sykehjemetatens fagforening.

Foto: Petter Sommer/ NRK

Torsdag fikk de ansatte ved Manglerudhjemmet og Uranienborghjemmet beskjed om at de blir de første som skal ut på anbud.

Nina Lensebakken er omsorgsarbeider på Manglerudhjemmet og har jobbet der i 14 år. Sammen med de andre ansatte fikk hun beskjeden da hun kom på jobb.

– Jeg fikk ikke informasjon, det var et rykte om at det var allmøte, men jeg hadde ikke fått noe beskjed om at vi skulle ha noe møte. Men jeg dukket jo opp, og ble ganske paff. Og der satt det en paff gjeng og, sier Lensebakken.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Manglerudhjemmet

Sykepleier Astri Hella, Svein Mathisen i Sykehjemsetatens fagforening, og omsorgsarbeider Nina Lensebakken på Manglerudhjemmet.

Foto: Petter Sommer/ NRK

Oslobyrådet har ristet av seg Adecco-skandalen, og starter på neste privatiseringsrunde av sykehjemmene.

Det borgerlige flertallet i bystyret har bestemt at i løpet av en treårsperiode skal åtte nye kommunale sykehjem konkurranseutsettes.

Redd for pensjonen til de ansatte

– Vi må jo snart begynne å lure på hva kommunen skal drive med, de konkurranseutsetter jo alt, sier Svein Mathisen i Sykehjemsetatens fagforening.

Han er redd for at de borgerlige partiene er i ferd med rasere pensjonen til tusen trofaste helsearbeidere.

– Folk kan plutselig tape 75 000 kroner i året i pensjon hvis de går over til private driftere, sier Mathisen.

Men er det ikke politikernes oppgave å drive så rasjonelt som mulig?

– Jo, men dette er en lavtlønnsgruppe som har jobbet et langt liv i Oslo kommune. Og når de skal gå av med pensjon, kan de miste såpass store beløp, svarer Mathisen.

Utrygg

Astri Hella

Sykepleier Astri Hella.

Foto: Petter Sommer/ NRK

Sykepleier Astri Hella har jobbet på Manglerudhjemmet i fem år. Med Adecco-skandalen friskt i minne, er hun bekymret for framtiden.

– Jeg føler meg utrygg, sier Hella.

– Det er klart jeg tenker på den historien med Adecco og Ammerudlunden. Kommer det samme til å skje hos oss?

Eldrebyråd Aud Kvalbein (Krf) sier at de opptatt av å behandle de ansatte på en god måte, og frykter ikke en ny skandale.

– Vi har fulgt dette opp, og følger kontraktene på en mye bedre måte. I Oslo kommune har vi også innført et eget arbeidstidssystem, som gjør at vi har bedre kontroll på turnusene, sier Kvalbein.

Ingen gullgruve

Aud Kvalbein

Eldrebyråd Aud Kvalbein (Krf).

Foto: KrF

Kvalbein sier at konkurranseutsetting slett ikke er den gullgruven mange tror.

– De avtalene som vi gjør nå, er det ikke så store besparelser på som det har vært tidligere. Det er ikke det som er det viktigste for oss, det viktigste er å en god kvalitet for sykehjemsbeboere, sier Kvalbein.

Hvorfor mener du at private kan levere bedre kvalitet i sykehjemmene enn dere i kommunen?

– Nei, jeg mener at det er dynamikken mellom kommunale aktører, ideelle aktører og andre private aktører som gir et godt samspill, og som gir en fruktbar situasjon der vi får mye kreativitet, sier Kvalbein.