Atomreaktorene kan bli lagt ned

Økonomiske problemer kan tvinge Institutt for energiteknikk (Ife) til å legge ned atomreaktorene i Halden og på Kjeller.

Haldenreaktoren

Ife kan bli nødt til å legge ned atomreaktorene på Kjeller og i Halden (bildet) dersom de ikke får høyere støtte fra staten.

Foto: IFE

Institutt for energiteknikk (Ife) ber regjeringen om ekstra bevilgninger på flere titalls millioner til sin nukleære virksomhet. Får de ikke hjelp kan det bety slutten på Norges eneste atomreaktorer.

– Vi har i lang tid ment at de offentlige bevilgningene vi får er altfor lave. Dessverre har vi slitt med underskudd ved den nukleære virksomheten vår, og det er spesielt reaktoren i Halden vi har utfordringer med, sier kommunikasjonsdirektør Viktor A. Wikstrøm i Ife til NRK.

– Men vi er optimistiske og har tro på at regjeringen vil bidra med nødvendige midler, legger han til.

Det er Teknisk Ukeblad som først skrev om saken.

Nok er nok, Haldenreaktoren må legges ned

Nils Bøhmer, Bellona

Ber om 51 millioner

Viktor A. Wikstrøm jr., IFE

Viktor Wikstrøm i Ife forteller at de kan bli nødt til å stenge reaktorene på Kjeller og i Halden.

Foto: IFE

Grunnlaget for driften av Haldenreaktoren er det internasjonale forskningsprosjektet «Halden-prosjektet».

Men ifølge Teknisk Ukeblad er Ife bekymret for at en beslutning om å fortsette prosjektet for en ny treårsperiode kan knekke instituttet økonomisk.

Wikstrøm forteller til NRK at de internasjonale deltakerne i prosjektet bidrar med 70 prosent av kostnadene.

– Norge bidrar med 37,5 millioner kroner i året. Vi har bedt om at det norske bidraget må økes til 51 millioner for neste år, og 54 millioner året etter for at vi skal kunne drive videre.

Tåler ikke underskudd

Wikstrøm peker på flere grunner til at Haldenreaktoren går med store tap. Blant annet har Ife tapt betydelige inntekter på at det japanske markedet har sviktet.

– Den norske kontingenten har stått mer eller mindre stille i en femårsperiode, samtidig som kostnadene har økt. Vi har også fått økte krav når det gjelder sikkerhet, som en følge av både 11. september og 22. juli, men det har vi ikke fått kompensert. Til sammen har dette skapt en veldig vanskelig situasjon for oss.

Ife har jobbet bevisst for å redusere kostnadene, og har totalt sett redusert bemanningen med 35 årsverk.

Men dersom de ikke får økt offentlig støtte, kan det altså bli aktuelt å legge ned landets eneste atomreaktorer.

– Det er en fare for det. Vi må drive bærekraftig, vi har ingen stor kasse å ta av, og vi tåler ikke den type underskudd som vi har hatt de siste årene. Det rammer hele IFEs virksomhet. Hvis vi skal fortsette å utvikle og sikre teknologi for fremtiden, så må vi ha bedre rammebetingelser enn vi har nå.

– Én milliard for å stenge ned

Nils Bøhmer

Nils Bøhmer i Bellona mener det er på høy tid at Haldenreaktoren legges ned.

Foto: Bellona

Daglig leder Nils Bøhmer i Bellona er klar i sin tale når han sier at Haldenreaktoren bør legges ned så fort som mulig.

– Nå er det en konsesjonsbehandling i regjeringen, som skal frem for Stortinget til høsten. Da mener vi at Stortinget må gjøre en politisk vurdering av om driften av Haldenreaktoren er verdt prisen på 50 millioner kroner i året. Nok er nok, Haldenreaktoren må legges ned, sier han.

Bøhmer mener pengene heller burde vært brukt til forskning på fornybar energi.

– Forskningen ved Haldenreaktoren går på bekostning av forskning og utvikling av for eksempel fornybar energi, som kunne hatt direkte nytte for Norge og norsk energiproduksjon.

Han er også bekymret over den fysiske sikkerheten rundt Haldenreaktoren.

– I tillegg kommer det store kostnader ved å legge ned Haldenreaktoren, som verken Ife eller staten har tatt inn i sine budsjetter. Da snakker vi om én milliard kroner som kommer for å stenge ned Haldenreaktoren sikkert, hevder han.

– Kan ikke legges ned over natten

Også Natur og Ungdom er bekymret over kostnadene knyttet til å legge ned Haldenreaktoren.

– En atomreaktor kan ikke bare legges ned over natten. Anleggene i seg selv må dekommisjoneres på en ansvarlig måte, og IFE har flere tonn atomavfall til mellomlagring som man ikke har noen konkret plan for hva man skal gjøre med på lengre sikt, sier Tina Andersen Vågenes, sentralstyremedlem i Natur og Ungdom.

Hun sier Natur og Ungdom mener Ife som aktør må stå ansvarlig for å finansiere nedleggingen av anleggene sine, og lagring av avfall som er produsert.

– Dekommisjonering av atomanlegg er ikke billig. Vi spør oss hvilke planer IFE har for dette når de allerede er i pengeproblemer?