Hopp til innhold

Ja til ny E18

Formannskapet i Ås kommune sa likevel ja til Statens vegvesens plan for ny E18 onsdag kveld, og dermed kan saken gå videre til kommunestyret for endelig vedtak.

E18 gjennom Follo

E18 gjennom Follo

Foto: Statens vegvesen

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen var så bekymret over utviklingen i E18-saken, at han dro til Ås i forrige uke for å få lokalpolitikerne til å ombestemme seg.

Før sommeren vedtok nemlig flertallet i kommunestyret i Ås at de ville utrede nok en trasé for E18. Denne veistrekningen er Norges nest viktigste ut av Norge.

Også et brev fra vegdirektør Terje Moe Gustavsen til Ås kommune bidro til flertallet i formannskapet, skriver Statens Vegvesen.

Johan Alnæs

Johan Alnæs

Foto: Dag Aasdalen / NRK

– Vegdirektørens brev var viktig for noen folkevalgte og Aftenposten bidro til at også sentrale politikere kom på banen, Johan Alnes, ordfører i Ås.

Skal utrede ny veg mellom E18 og E6

Vegdirektøren hadde forsikret lokalpolitikerne om at Statens vegvesen planlegger firefelts E18 fra Østfold og helt frem til Vinterbro, noe det hersket usikkerhet om lokalt.

Gustavsen lovet i tillegg utredning av en ny vegforbindelse mellom E18 og E6, knyttet til arbeidet med Oslofjordskrysningen. Det skapte ny bevegelse i en fastlåst sak.

– I formannskapet var det syv stemmer for Statens vegvesens forslag og to stemmer imot. Saken går dermed videre til kommunestyret og denne gangen regner jeg med flertall, sier ordfører Alnes.

I juni ble det knapt nei, med 17 mot 15 stemmer.

– Vi er glade for den siste utviklingen i Ås, som åpner for at planleggingen av ny E18 kan fortsette. Et positivt vedtak i kommunestyret er helt avgjørende for å få strekningen inn i Nasjonal transportplan, slik at Stortinget senere kan bevilge penger til bygging, sier prosjektleder Bettina Sandvin i Statens vegvesen.

Hun tror arbeidet med reguleringsplanen snart kan begynne, med håp om byggestart for E18 i Akershus etter 2018.

Jordvern neste utfordring

Men mye avhenger av utviklingen i nabokommunen Ski, der planarbeidet for ny E18 har gått parallelt.

I juni sa politikerne i Ski ja til Statens vegvesens planer, men fylkesmannens landbruksavdeling kom med flere innsigelser knyttet til jordvern.

Den 10.september møtes partene til megling hos Fylkesmannen.

- Jeg er optimist før møtet med Fylkesmannen, sier Bettina Sandvin, som ikke håper at det blir nødvendig å sende saken over til Miljøverndepartementet.