Ap med klimapakke for Oslo

Arbeiderpartiet vil gjøre det lettere å ta t-banen i Oslo.

 T-banen i Oslo.
Foto: Poppe, Cornelius / Scanpix

Onsdag la Arbeiderpartiet fram sin klimapakke for Oslo.

I forbindelse med alternativt budsjett la Arbeiderpartiet igår frem sin klimapakke for Oslo. De vil gjøre det lettere å levere avfall, ta t-banen og sykle til jobben.

- Vi vil bedre rennovasjonsetaten gjennom økt bemanning på gjenbruksstasjoner og utplassering av flere returpunkter i byen, sier Rina Mariann Hansen i samferdsels- og miljøkomiteen.

Vil lette å reise kollektivt

- Vi vil prosjektere en ny tunell på t-banen mellom Majorstua og Tøyen. Slik kan vi kjøre flere t-baner og det blir lettere å reise kollektivt i byen, sier hun.

De vil også bygge flere sykkelveier og de ønsker at Oslo skal lage en egen klimakampanje.

- Slik kan befolkningen bli mer bevisst både rundt hvilke tiltak de kan gjøre og hva kommunen kan hjelpe dem med å gjøre, sier Rina Mariann Hansen i samferdsels- og miljøkomiteen til Østlandssendingen. 

Arild Hermstad i Framtiden i våre hender

Arild Hermstad i Framtiden i våre hender

Et steg lenger

Arild Hermstad i Fremtiden i Våre Hender mener Arbeiderpartiet nå har gått lenger enn det de frontet i valgkampen.

- De har gått et sted lenger i retning av å tallfeste hva de vil bruke penger på og de har også vært tydelig på mer penger til sykkel og noen viktige tiltak, blant annet Enøk-fondet.

BMen han savner et forslag om rushtidsavgift.

- Rushtidsavgift er en helt klar sak som et sosialdemokratisk parti bør kreve. Det vil faktisk ramme de som har aller mest penger og komme de som har minst penger til gode.

Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet er enig.

- Vi skulle jo gjerne sett at Arbeiderpartiet turte å si klart i fra om at de vil innføre rushtidsavgift på sikt og bruke penger som kommer inn fra rushtidsavgift til å styrke kollektivtrafikken ytterligere, sier Schlaupitz.