- De ansatte tar dette svært tungt

Jordmødre og ansatte tar stengningen av fødeavdelingen ved Kongsberg sykehus svært tungt.

Kongsberg sykehus

Jordmødre og andre ansatte ved fødeavdelingen ved Kongsberg sykehus tar stengningen tungt.

Foto: Heiko Junge / Scanpix

Fødeavdelingen ved Kongsberg ble stengt fredag, etter at en ufødt baby døde sist helg. Det har vært flere alvorlige hendelser ved avdelingen de siste årene.

LES: -Tragisk om de ikke følger egne råd

LES: - Kom svært brått på

Marit Heiberg

Leder for Den norske jordmorforening, Marit Heiber, sier hun synes det er trist at fødeavdelingen nå er stengt.

Foto: Sverre Chr. Jarild.

Leder for Den norske jordmorforening, Marit Heiberg, sier at episoden som foranlediget stengningen er utrolig trist for familien som ble rammet, og for helsepersonellet som var involvert.

- Jeg synes det er utrolig trist at fødeavdelingen er stengt, men vi har respekt for at de vurderte det å stenge som nødvendig nå. Når ting skjer, som kanskje kunne vært unngått, må vi se på hva som har skjedd. Om det skyldes menneskelige feil, eller systemsvikt. Vi må finne ut av hva dette skyldes, og så må vi endre på disse rutinene slik at dette ikke skjer igjen, sier hun til NRK.no.

- Ingen av de tillitsvalgte ønsker å uttale seg om saken i dag. Har du snakket med de ansatte om hvordan de opplever situasjonen?

- Jeg har snakket med de tillitsvalgte, og også flere av jordmødrene. De opplever dette som veldig hardt. Jordmødrene er veldig lei seg, og det er også de andre ansatte, sier hun.

Politiet skal etterforske

Politiet starter mandag etterforskning av fødeavdelingen på Kongsberg sykehus, skriver Laagendalsposten .

- Fylkeslegen i Buskerud har bedt oss om å iverksette etterforskning av saken. Dette arbeidet starter vi med mandag. Det vil i første omgang dreie seg om å få oversikt over saken. Deretter vil det bli avklart om det vil være grunnlag for å anmelde og drive mer målrettet etterforskning mot sykehusforetaket eller enkeltpersoner, eller kanskje begge deler, sier politistasjonssjef Glenn Rhoden i Kongsberg.

Stengt i flere uker

De alvorlige episodene ved avdelingen ved Kongsberg Sykehus skal nå granskes av Statens helsetilsyn før sykehusledelsen vurderer gjenåpning.

- Vi har ikke satt et eksakt tidspunkt foreløpig, for vi trenger tid til å vurdere situasjonen og til å vurdere alternativene, sier Jardar Hals, klinikkdirektør for kvinne- og barneklinikken i Vestre Viken helseforetak, til NTB.

Hals opplyser at hendelsen forrige helg og tidligere hendelser skal granskes av Statens helsetilsyn, og at sykehuset ønsker at tilsynets konklusjon skal foreligge når ledelsen skal vurdere gjenåpning av føden.

- Det kan fort gå noen uker. Det som ligger oss på hjertet er å ivareta befolkningens behov for trygge og forsvarlige fødsler, det er prioritet nummer en, sier klinikkdirektøren.

I mellomtiden vil fødende bli sendt til Drammen. Hals sier fødeavdelingen ved Kongsberg vil kunne ta imot henvendelser fra folk som lurer på hvordan de skal forholde seg etter stengningen. Alternativt kan de ta kontakt med sykehuset i
Drammen.

Ombudet kritisk

Pasientombudet i Buskerud har i lengre tid vært bekymret for forholdene ved fødeavdelingen på Kongsberg sykehus.

- Flere familier har klaget på behandlingen de har fått ved sykehuset, allerede før Helsetilsynet gransket avdelingen i høst, sier pasientombud Anne-Lise Kristensen til NRK.no.

Kristensen sier det er ekstra tragisk dersom sist helgs dødsfall skulle skyldes forhold som sykeshuset allerede har fått kritikk for.

– Vi er kjent med at det er ført tilsyn etter flere uheldige episoder ved fødeavdelingen på Kongsberg i løpet av de siste årene, og at Helsetilsynet var der på tilsynsbesøk i høst, og at de i september kom med en rapport der de konstaterte med at avdelingen ikke fungerte slik den skulle, sier Kristensen.