Amedia kutter i avisene

Amedia har lagt fram de konkrete kuttforslagene for avisene de eier i Buskerud. Minst åtte ansatte i redaksjonen i Drammens Tidende må gå. I Laagendalsposten forsvinner fem stillinger. Ringerikes Blad skal gi ut færre utgaver i uka om noen år.

Dyster stemning i Drammens Tidende

I dag kom det konkrete forslaget til kutt i Amedias aviser i Buskerud. I Drammens Tidende blir flere enn åtte stillinger kuttet.

Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

De åtte stillingene som skal bort, kommer i tillegg til en rekke ubesatte stillinger som ikke blir fylt opp. Kristin Monstad er nyansatt redaktør i Drammens Tidende og sier til NRK at avisen kan komme til å kutte mer enn de åtte redaksjonelle stillingene.

Kristin Monstad Lund

Kristin Monstad tok over som ansvarlig redaktør for Drammens Tidende i slutten av mars. Nå må hun kutte i staben.

Foto: Hans Christian Eide

– Alle avdelinger kan komme til å måtte tåle kutt, men vi har laget avisen med 47 årsverk gjennom året og det er fra dette nivået vi skal ta bort åtte stillinger, sier hun.

– Men med ubesatte stillinger som ikke blir fylt opp, så er det vel snakk om enda flere mennesker som må ut?

– Total snakker vi nok om en del flere mennesker i avisen.

Redaktøren erkjenner at dette ikke vil bli lett å gjennomføre. På spørsmål om dette ikke vil føre til en dårligere avis for leserne svarer hun:

– Jeg har ikke tenkt å være en leder som påstår at dette vil skape en enda bedre avis, det betyr beinhardt arbeid for oss alle i tiden fremover, sier Monstad.

Kutt i flere aviser i Buskerud

Før påske ble det kjent at Amedia, som eier de fleste avisene i Buskerud, skal spare

minimum 500 millioner kroner. Det betyr at flere av avisene i vårt distrikt må nedbemanne.

Dette er noen av nedbemanningsforslagene Amedia har lagt fram i dag:

I Laagendalsposten mister tre journalister jobben. I salgsavdelingen skal 2,5 stillinger kuttes.

Fagforeningsleder Irene Mjøseng er oppgitt, hun mener nedbemanningen skjer for raskt, og at de trenger alle ansatte for å lage gode digitale tilbud i årene som kommer.

– Vi har forsøkt å overtale ledelsen til å utvide fristene for kuttene, men når styret har bestemt seg for dette tempoet er det lite vi kan gjøre, sier Mjøseng.

Ringerikes Blad kan bli tredagersavis fra 2016 eller 2017. I dag kommer avisen ut seks dager i uken. Etter det NRK erfarer skal tre til fire årsverk kuttes.

Lierposten skal spare 800 000 kroner. Dette kommer i tillegg til at en stilling i salgsavdelingen skal bort.

Kuttene blir ikke endelig vedtatt før drøfting med fagforeningene. Det er styret i Amedia

som tar den endelige beslutningen, men mye tyder på at kuttforslagene som ble lagt fram i dag blir vedtatt i midten av juni.

Oppgitte ansatte

Leder Arild R. Hansen i redaksjonsklubben i Drammens Tidende sier at han er oppgitt over hvor fort prosessen går.

– Vi er skuffet over at kuttene blir så store og at prosessen går så fort. Det er trist om kollegaer må gå uten å ville det. Vi håper at det kan skje gjennom frivillige løsninger.

Hansen sier det er første gang i avisens historie at man risikerer oppsigelser.