Hopp til innhold

Ahus avviser kritikk av uforsvarlig drift

Etter at ni pasienter døde uventet fra januar til september i fjor har Fylkeslegen kritisert sykehuset og slått fast at det blant annet var overfylt og hadde for få personer på jobb.

Akershus universitetssykehus

Fylkeslegen mener at Ahus var overfylt og at for få var på jobb. Arkivfoto.

Foto: Andersen, Aleksander / Scanpix

Akershus universitetssykehus (Ahus) avviser i et tilsvar til Fylkeslegen i Oslo og Akershus at sykehuset drev uforsvarlig i 2011.

Sykehuset fikk tidligere i sommer sterk kritikk fra Fylkeslegen for sin drift i fjor. Fylkeslegen mente at sykehuset hadde drevet uforsvarlig og med risiko for pasientsikkerheten.

– Var ikke medsinsk uforsvarlig

I sitt endelige svarbrev skriver Ahus-direktør Hulda Gunnlaugsdottir at hun «ikke finner grunnlag for å hevde at driften har vært medisinsk uforsvarlig», skriver Dagsavisen.

– På bakgrunn av tilgjengelige data knyttet til alvorlige hendelser i pasientbehandlingen i perioden som Fylkeslegen har vurdert finner vi ikke grunnlag for å hevde at driften har vært medisinsk uforsvarlig, sier Gunnlaugsdottir til NRK.

Fylkeslegens rapport om driften fra januar til september 2011 slo fast at sykehuset var overfylt og hadde for få på jobb. Hjerteavdelingen ble drevet av vikarer og i løpet av et halvt år hadde sykehuset 4800 timer overtid.

Artikkelen fortsetter under videoen

Driften på Ahus i 2011 skal ha vært helsefarlig for pasientene. Det kommer frem i en rapport fra fylkeslegen. Til tider skal det ha vært så få ansatte på jobb, at det gikk utover pasientsikkerheten.

Fylkesmannen mener Ahus drev uforsvarlig

Ni døde uventet

Hulda Gunnlaugsdottir

Hulda Gunnlaugsdottir mener pasientene var godt ivaretatt.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Det ble også rapportert om at 20 pasienter ble skadd som følge av behandling og at ni pasienter døde uventet i perioden.

I sitt tilsvar vedgår sykehuset at ett av de ni dødsfallene skyldtes lav bemanning på avdelingen, og innrømmer også at bemanningsplanene ikke ble overholdt.
Likevel skriver Gunnlaugsdottir at «pasientene er godt ivaretatt i prosessen».

Hun mener at dokumentasjonen fra Ahus har gjort at Fylkeslegen har misforstått situasjonen.

– Når vi går inn og kvalitetssikrer de dataene som vi har levert fra oss, ser vi at de var mangelfulle, sier Gunnlaugsdottir.