Ahus anmeldt av Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet avdekket at en ansatt jobbet 140 doble vakter i 2010. Andre har jobbet opp til 800 timer overtid.

Akershus universitetssykehus

Ansatte har jobbet opp til 800 timer overtid i 2010 ved Akershus universitetssykehus.

Foto: Andersen, Aleksander / Scanpix

– Vi er blitt informert om politianmeldelsen og tar denne svært alvorlig, sier administrerende direktør for Akershus universitetssykehus Hulda Gunnlaugsdottir til NRK.

Etter et tilsyn i mars og april i år avdekket Arbeidstilsynet alvorlige brudd på arbeidstidsbestemmelsene ved Akershus universitetssykehus.

800 timer overtid

Regiondirektør for Arbeidstilsynet i Akershus og Østfold, Hanne Luthen

Regiondirektør for Arbeidstilsynet i Akershus og Østfold, Hanne Luthen.

Foto: Kjetil Grude Flekkøy / NRK

En enkelt ansatt jobbet 140 doble vakter i løpet av fjordåret, mens to personer har jobbet 800 timer overtid. Flere jobbet over 600 timer.

– Vi har anmeldt sykehuset i Akershus for det vi mener er omfattende og grove overtredelser av arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid, sier Hanne Luthen, regiondirektør i Arbeidstilsynet Østfold og Akershus til NTB.

Arbeidstilsynet valgte før helgen å gå til politiet med opplysningene.

Risiko for feilbehandlinger

Regiondirektøren frykter at overarbeidede sykehusansatte kan føre til at pasientene får feil behandling.

– Vi vet at det er en betydelig økt risiko for feilbehandlinger når folk jobber mer enn seksti timer i uken. Etter mitt skjønn, ville ikke jeg som pasient ønsket å bli utsatt for en som har jobbet over 60 timer i løpet av en uke, sier hun.

Luthen er også bekymret over hva overtidsjobbingen gjør med helsen til de ansatte.

– De grensene vi har for hvor mye ansatte har lov til å jobbe i Norge bygger på arbeidsmedisinsk forskning. Lange arbeidsdager over tid gir økt risiko for hjerte- og karsykdommer, muskel- og skjelettplager og psykiske plager, herunder også søvnforstyrrelser, sier hun.

Har satt igang tiltak

Ifølge Ahus kjenner de foreløpig ikke til innholdet i politianmeldelsen, og vil ikke kommentere den.

– Det har vært en høy forbruk av overtid over mange år, men vi har jobbet med dette både i 2010 og 2011, sier Gunnlaugsdottir til NRK.

Sykehuset sier de har satt i gang flere tiltak for å få slutt på bruddene av arbeidsmiljøloven.

– Vi tar dette svært alvorlig, og har satt igang flere tiltak for å sørge for at arbeidstidsbestemmelsene overholdes.

– En vekker

– Vi erfarer generelt at arbeidsgiverne har fått en vekker og gjør sitt for å få mer kontroll på overtidsarbeidet etter at Arbeidstilsynet nå har ført tilsyn om arbeidstidsbestemmelsene mange steder i det siste, sier Luthen i Arbeidstilsynet til NTB.

Hun håper anmeldelsene vil få en preventiv effekt ved at andre arbeidsgivere avholder seg fra å la ansatte jobbe mye helseskadelig overtid.