Hopp til innhold

Advarte mot brannfare i Urtegata

Brannfarlige ting ble oppbevart i trapperommet, som var rømningsveien i Urtegata 31. Det avdekket brannvesenet under en kontroll i august.

Brann i Urtegata i Oslo
Foto: ESPEN HOVDE / SCANPIX

Det brannfarlige materiale i trapperommet ble bemerket i kontrollrapporten, som etterpå ble sendt til huseier Thon-gruppen. Da gården brant i natt kunne trappeoppgangen ikke brukes som rømningsvei, fordi den var overtent.

- Det er synd at det ble lagret ting i trapperommet som var rømningsvei i bygningen, sier Nils Kristansen,vakthavende brannsjef, Oslo brann- og redningsetat.

Under kontrollene den 25. auugst i år, ble det funne søppel og diverse andre brennbare matrialer i trappeoppgangen.

I rapporten står det:

"Trapperom er rømningsvei for leiligheten og må ikke benyttes som lagringsplass for brennbart og annet, som kan være til hindre for beboere ved rømning og slokkemannskap ved brann."

I tillegg er det i rapporten påpekt at det er svært brennbare overflater (vegger) i dette trapperommet.

Rapporten kritiserer også lagring av brennbart materiale i portrommet og i kjellerens fellesarealer.

Dårlige branndører

Det er totalt ti avvik som er påpekt under befaring i leilighetene. Det er flere steder gitt kritikk av dårlige brannskiller mellom kjeller, boder, leilighetene og trappeoppgangen.

I merknadene skrive brannvesenet:

"Dørene til trapperom skal være selvlukkende (kjellerdører, loftdører og dører til korridorer/leiligheter) Selvlukkere/dørpumper, som er defekte må utbedres/justeres:"

Men flere steder i bygget er dørpumpen ikke intakte i følge kontrolløren.