– Trakassering ødela livet mitt

Tidligere kommuneadvokat i Halden, Morten Stegard, krever millioner i erstatning fra toppolitikere og rådmann. I dag starter rettssaken.

Morten Stegard

– FIKK ØDELAGT HELSE OG YRKESKARRIERE. Morten Stegard ble ved avskjeden alvorlig syk, med alvorlig depresjon og angst. Han har gått i behandling siden 2007 og arbeidsevnen antas å være varig redusert.

Foto: Rainer Prang / NRK

Den tidligere kommuneadvokaten i Halden, Morten Stegard, skal denne uka møte rådmann Per Egil Pedersen, Arbeiderpartiets tidligere ordfører Per-Kristian Dahl, Aps tidligere gruppeleder Svein Olaussen og advokat Knut-Marius Sture i Halden tingrett.

De fire har stevnet Stegard for retten, og ber Halden tingrett om å slå fast at Morten Stegard ikke kan fremme krav mot dem.

Stegard har gått til motsøksmål mot de fire.

– Livet mitt ble ødelagt av feilaktig omplassering, avskjed, trakassering og løgner, sier Morten Stegard til NRK.no.

Han er 80 prosent ufør, og hevder at den trakasseringen han ble utsatt for av enkeltpersoner i Halden kommune har påført ham varige skader og ødelagt yrkeskarrieren hans.

– Jeg har mistet helsen min og blitt ufør. Det fører til en hel del belastninger både psykisk, fysisk og økonomisk, sier han.

Les også:

Halden tingrett

VANT RETTSSAKER I 2007. Halden tingrett ga Stegard medhold i at oppsigelsen av ham var urettmessig, og dømte kommunen til å betale ham en erstatning på 400.000 kroner. Lagmannsretten havnet på samme konklusjon. Men han fikk ikke jobben som kommuneadvokat tilbake.

Foto: Rainer Prang / NRK

Satt av hel uke

Det er satt av en hel uke i Halden tingrett til saken, som involverer rundt 15 vitner og sakkyndige.

Morten Stegard vant arbeidsrettssaker mot Halden kommune i 2007, og fikk medhold både i Halden tingrett og i lagmannsretten i at han var usaklig oppsagt.

Han fikk 400 000 kroner i erstatning, men fikk aldri jobben tilbake.

– Det ble løyet i retten i de forrige runder om at jeg representerte et "samarbeidsproblem".

Nye vitner og nye fakta i saken kommer til belyse forholdene på en annen måte, hevder Stegard overfor NRK.no.

Blant vitnene er flere tidligere ansatte i Halden kommune fremgår det av den lange vitnelisten.

Per Egil Pedersen, rådmann Halden

RÅDMANNEN SOM SAKSØKER OG SAKSØKT. Rådmann Per Egil Pedersen behandlet saken i 2006 og 2007, da kommuneadvokat Stegard ble beordret omplassert og senere avskjediget for ordrenekt.

Foto: Kjetil A. Berg/Halden Dagblad

Fikk sparken

I stevningen fra Fred Arne Gade ved Arntzen de Besche advokatfirma as, som representerer Pedersen, Dahl, Olaussen og Sture, orienteres retten om hvilken tilknytning den enkelte av de fire har hatt til Stegard-saken fra tidligere av.

Per Egil Pedersen behandlet saken i 2006 og 2007, da kommuneadvokat Stegard ble beordret omplassert og senere avskjediget for ordrenekt.

Ifølge stevningen fra Arntzen de Besche advokatfirma as har Stegard hevdet at Pedersen mot bedre vitende traff vedtak for å omplassere ham, og i den hensikt å påføre ham skade og tap av omdømme.

Dette bestrides, og det pekes på at Pedersen kun har gjort sin jobb som rådmann i personalsaken, og utførte sine tjenesteplikter uten å trakassere Stegard.

Når det gjelder Arbeiderpartiets politikere Dahl og Olaussen, heter det i stevningen fra Arntzen de Besche as at de to – tidligere ordfører og tidligere gruppeleder i Ap – av Stegard er beskyldt for å trakassere ham, noe som skal ha påført Stegard alvorlig sykdom og nedsatt ervervsevne.

Advokat Knut-Marius Sture var innleid som prosessfullmektig av Halden kommune i arbeidsrettssaken mellom kommunen og Stegard.

Morten Stegard mener Sture i betydelig grad har skadet den tidligere kommuneadvokatens omdømme, og påført ham alvorlig sykdom og redusert arbeidsevne.

– Det ble ubehagelig at jeg var en "varsler"

I retten kommende uke vil Morten Stegard, foruten å ta opp den konkrete omplasserings- og avskjedssaken, også redegjøre for hva han mener er den reelle bakgrunnen for i første omgang en omplassering, og dernest avskjed.

Ifølge den tidligere kommuneadvokaten varslet han om at politikere urettmessig forsøkte å overføre deler av den kommunale pensjonskassens eiendom til privatpersoner på en slik måte at pensjonskassen ville ha tapt på det.

Morten Stegard vil i retten også hevde at han varslet om at en sentral politiker i Halden Arbeiderparti hadde altfor lett tilgang til sensitive og fortrolige dokumenter.

– Etter mitt syn er det neppe noen tvil om at arkitekten bak min omplassering er å finne i Halden Arbeiderpartis rekker, sier han til NRK.no.

Ble tilbudt forlik

Morten Stegard tok i 2009 ut en forliksklage mot rådmann Per Egil Pedersen, Arbeiderpartiets tidligere ordfører Per-Kristian Dahl, Aps tidligere gruppeleder Svein Olaussen og advokat Knut-Marius Sture.

Dermed ble ikke saken foreldet i rettssystemet.

Ifølge stevningen fra Fred Arne Gade ved Arntzen de Besche as har Morten Stegard ikke respondert på henvendelser fra advokatkontoret, og det hevdes fra Gade at Stegard ikke har bidratt til avklare saken på noen måte.

Fordi Pedersen, Dahl, Olaussen og Sture ønsker en avklaring er den tidligere kommuneadvokaten stevnet for retten. Stegard på sin side har saksøkt de fire, og vil kreve erstatning fra hver og en personlig.

Den 26. oktober i år ble Morten Stegard tilbudt et forlik fra Fred Arne Gade på vegne av Pedersen, Dahl, Olaussen og Sture.

I forliksforslaget heter det Stegard tilbys å tre ut av saken, uten å bli avkrevd saksomkostninger, dersom Stegard frafaller alle krav mot de fire.

Fristen for å akseptere forliket ble satt til 28. oktober, men Stegard valgte å ikke akseptere forliksforslaget.

– Grunnløst og udokumentert

På forespørsel fra NRK.no om hvordan prosessfullmektig Fred Arne Gade ser på Stegards påstander og krav om erstatning er svaret klart.

– Vi anser kravet som grunnløst og udokumentert, sier Gade i en e-post til NRK.no.

Han ønsker ikke å kommentere hvordan hans fire klienter opplever saken.

Har du noen forventninger til hva Halden tingrett vil lande på?

– Siden kravet er grunnløst og udokumentert, bør konklusjonen gi seg selv, svarer Gade.

Han vil ikke å svare på hvor mage timer Arntzen de Besche advokatfirma as har lagt ned i saken så langt.

– Jeg vil ikke kommentere hvordan jeg har lagt opp arbeidet med saken, sier han.

Hvem dekker dine honorarer, dersom Stegard ikke blir dømt til å betale saksomkostninger?

– Jeg svarer ikke på hypotetiske spørsmål, vi avventer rettens avgjørelse, sier Gade, som er felles kontaktpunkt for Dahl, Olaussen, Pedersen og Sture.

– En påkjenning få kan forestille seg

Stegard håper at den nye behandlingen av saken i Halden tingrett vil resultere i en rettferdighet han mener han ikke har oppnådd i saken sin tidligere.

– Det jeg håper på er rettferdighet. Denne saken har vært en grusom belastning, som de færreste kanskje kan forestille seg, sier han til NRK.no.

Ifølge ham tok både tingretten og lagmannsretten feil, da de i 2007 la til grunn at Stegard raskt ville få nytt arbeid.

Han forteller at han har søkt jobber, men blitt møtt av at potensielle arbeidsgivere som har "Googlet" ham, og han er blitt avvist.

Han forteller at han, som en følge av det han opplever som ensidig dekning av media lokalt, stor sett finner negative oppslag om seg selv på søkermotoren Google.

– Mye av den skaden denne saken har medført for meg, kan ikke måles i penger.

Kanskje enda viktigere er det at samfunnet får et enda tydeligere fokus på den trakassering mange opplever, om man sier ifra om korrupsjon og andre kritikkverdige forhold på arbeidsplassen sin, sier han.