– Ikke hogg denne eventyrskogen

Er dette en gammel skog med døde trær som bør hogges ned eller en eventyrskog?

I Vestmarka har et gammelt skogsområde skapt stor uenighet.
Bærum kommune ønsker å hogge ned skogen, mens Naturvernforbundet i Oslo og Akershus kjemper for å beholde noe de mener er en eventyrskog.

Naturvernforbundet ønsker at all skog over 120 år skal bli sett på som eventyrskog, og bør vernes for hogst.

– Vi mener at det er viktig for folk å kunne oppleve skogen slik naturen steller den. Det er ikke mye gammel skog igjen. I Oslo-marka, som er landets nest mest brukte friluftsområde, så er det bare 10 prosent igjen av den gamle, fine, opplevelsesskogen, forteller Gjermund Andersen som er daglig leder i Naturvernforbundet i Oslo og Akershus.

Tjener halv million på hogst

Parterieventyrskog

Gjermund Andersen fra Naturvernforbundet og Terje Johannessen fra Bærum kommune er uenige om fremtiden til eventyrskogen.

Foto: Hanna Seferowicz / NRK

Bærum kommune mener at de har andre skoger i kommunen som er eldre enn området som Naturvernforbundet ønsker å redde fra hogst.

– Vi har andre bedre steder i kommunen der vi har gammel skog, og der det er lettere for folk å komme til. Det er ikke så mange folk som ferdes i skogen det er snakk om, sier Terje Johannessen fra Bærum kommune.

Hvis eventyrskogen hogges så vil det bringe mellom 400 000 og 500 000 kroner netto til kommunekassen.

– Vi synes skogen det er snakk om er gammel, skranten og den må avvirkes, forteller skogbrukssjef Terje Johannessen.

– Det er vi helt uenig i. En levende skog har veldig mange døde trær, og de døde trærne er livsgrunnlaget til fryktelig mange arter. Dessuten så brukes marka. Det er viktig å ha områder å strekke seg til for turgåere, og min erfaring er at det er fryktelig mange som går innover i skogene, motargumenterer Andersen fra Naturvernforbundet.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

LES OGSÅ:

Skogen er en prinsippsak

Nå er det opp til Landbruks- og matdepartementet å avgjøre om skogsområdet er en eventyrskog eller en vanlig gammel skog som må hogges. Naturvernforbundet har sendt et klagebrev der ønsker å bruke skogen i Bærumsmarka som en prinsippsak for Naturmangfoldsloven

– Vi vil teste ut hvor langt skogbruket kan gå uten å komme i konflikt med loven, sier Gjermund Andersen.

– Vi avventer avgjørelsen fra Mat- og landbruksdepartementet, så får vi se hva vi gjør etterpå, avslutter Terje Johannessen.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.