Hopp til innhold

– Dette var et unntak

I over tolv timer måtte bilister som skulle ha kjørt E6 over Minnesund, velge en annen vei. Statens vegvesen beroliger folk med at det hører til unntakene.

All trafikk på E6 er stengt mellom Minnesund og Kolomoen på grunn av rasfare.

VAR HELT STENGT: Mandag kveld ble berget klargjort for sprengning.

– Dette var et unntak, og ikke normalt i det hele tatt, sier Harald Fagerheim, som er fagansvarlig for sprengningsarbeidene langs Mjøsa.

– Nå gjør vi som vanlig igjen, og stenger veien i 20 minutter når vi skal sprenge.

E6 ble umiddelbart stengt mandag kveld på grunn av fare for steinras. Like før kl. 4.30 mandag morgen, meldte Statens vegvesen at veien igjen var åpen for trafikk.

– Vi måtte ta ned noe berg som lå litt kinkig til, fordi vi var redde for at de kunne rase ut i veien. Det var hektisk aktivitet fram til kl. 4, sier Fagerheim.

E6 var stengt ved Gunhildkleiva, rundt fire kilometer nord for Minnesund og rett sør for Morskogen. Stengningen gjaldt hele strekningen fra Minnesund til Kolomoen. På forhånd var det varslet at veien ville være stengt til kl. 5 tirsdag morgen. Togtrafikken stoppet også opp mellom Eidsvoll og Morskogen, men kunne åpne igjen kl. 18.30.

Fagerheim sier likevel at det ikke var noe ekstraordinært med stengningen i går, og at det heller ikke var noen umiddelbar fare for at berget faktisk skulle rase ut.

– Dette var et ekstra sikkerhetstiltak for å gardere oss.

Han forteller at slike situasjoner kan oppstå under sprengningsarbeider, og særlig når berget har vært utsatt for en runde med sprengningsarbeider tidligere, da dagens E6 ble bygd.

– Vi har gjennomført over 4 000 sprengninger langs Mjøsa de siste femten månedene, og da frigjør vi masser som gjør at berget sprekker opp lettere. Det skaper noen utfordringer, men vi er klar over dem.

Det har i flere år pågått omfattende veiarbeider i området. Fellesprosjektet E6 Dovrebanen startet høsten 2011, og det meste av nye E6 åpner etter planen til høsten.