– Elbiler får ikke kjøre i kollektivfeltet på E18

Elbilene får benytte kollektivfeltet på E18 gjennom Asker og Bærum, men kastes ut når de når Vækerø i Oslo. Statens vegvesen går for langt, mener samferdselsbyråden i Oslo.

Elbil

Vegvesenet foretar løpende vurderinger av tiltaket, og vil vurdere hvordan trafikksituasjonen utvikler seg.

Foto: Trine Bråthen / NRK

Statens vegvesen har bestemt at elbiler ikke får lov til å kjøre i kollektivfeltet på E18. Dette gjelder mellom klokken 06.00 og 09.00 i østgående retning fra Vækerø til Filipstad.

De får heller ikke kjøre i samme område fra klokken 14.00 til 18.00 i vestgående retning. Grunnen er det store renoveringsprosjektet av ti tunneler i Oslo de neste fem årene.

– Jeg mener de misbruker den myndigheten de har ved å be om å stenge kollektivfeltet på E18 for elbiler, sier samferdselsbyråd Guri Melby til NRK.

Statens vegvesen går for langt

Guri Melby

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Guri Melby.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Melby mener det finnes bedre løsninger.

– Jeg mener for eksempel at man må se på samkjøring, at det må minst være to i en elbil for å kunne kjøre i kollektivfeltet.

– Kan Statens vegvesen bestemme over elbilene i kollektivfeltet?

– Jeg mener de drar sin myndighet veldig langt og at de til en viss grad misbruker den. Særlig sett i lys av at flertallet på Stortinget er blitt enige om at elbiler i kollektivfeltet er noe som skal overføres til lokale myndigheter å bestemme over, sier Melby.

Mener de har myndighet

Hilde Ulvik

Hilde Ulvik, Statens vegvesen.

Foto: Statens vegvesen

Statens vegvesen mener på sin side at de har myndighet til å gjennomføre dette fordi det er et midlertidig tiltak.

– Dette har vi også gjort tidligere i forbindelse med Bjørvika-prosjektet, for å lette trafikksituasjonen. Det har ingenting med elbilens generelle rolle i kollektivfeltet å gjøre, sier prosjektleder i Statens vegvesen Hilde Ulvik til NRK.

– Snikinnføring av et forbud

Også Norsk elbilforening reagerer. De skulle heller sett at det ble innført samkjøring.

– Dette minner om en snikinnføring av forbud mot elbil i kollektivfeltet fra Statens vegvesen, sier generalsekretær i norsk elbilforening, Christina Bu.

Hvordan mener du elbilgodene kunne blitt ivaretatt?

– Hovedformålet med å beholde en delvis tilgang for elbilene er jo å få flere av dem som sitter på gjerdet til å velge elbil. Det er jo ikke først og fremst for de eksisterende elbilistene det er viktig for, sier Bu.

Redusert kapasitet

I går ble det kjent at elbilene blir kastet ut av det nye kollektivfeltet også på Ring 3. Når oppgraderingen av Smestadtunnelen starter 1. juni, bygger nemlig Vegvesenet et eget felt for busser og nødetater og taxier.

Når arbeidene på Granfosstunnelen setter i gang høsten 2015, vil man vurdere begrensninger for elbiler også på strekningen Sandvika-Lysaker.

Tunneloppgraderingen vil pågå fram til 2020.