– Nedleggelse er det siste vi trenger

NHO-leder i Østfold, Espen Evensen, mener Østfold tømmes for statlige arbeidsplasser.

Espen Evensen om nedleggelse på Rygge

Espen Evensen er kritisk til regjeringens forslag om å fjerne flere hundre statlige årsverk fra Østfold.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

– Det er som et spark på skinnleggen, når vi endelig har kommet opp i knestående, sier han til NRK.no.

Regjeringen la fredag fram forslaget til ny langtidsplan for Forsvaret. Dersom forslaget blir vedtatt i Stortinget 14 juni vil Heimevernets distrikt 01 fortsatt vil ha base på Rygge, redningshelikoptrene blir værende, og transporthelikoptrene videreføres, men blir underlagt Bardufoss.

Alt annet flyttes. Regjeringen foreslår at flystasjonen legges ned, og at flyplassdriften overføres til en privat aktør.

LES OGSÅ:

Hevder staten ikke tenker på Østfold

– Dette er stikk i strid med hva staten burde gjøre. Staten har et ansvar for å spre de statlige arbeidsplassene rundt om i landet. Nå har vi strengt talt bare medietilsynet og sentralskattekontoret igjen som nasjonale enheter i Østfold. Dette er det siste vi trenger i Østfold, sier Evensen.

Evensen mener dette viser at staten ikke er opptatt av ansvar for spredning av arbeidsplasser som også involverer Østfold.

– Det er ganske oppsiktsvekkende at man kompenserer Nordland som allerede har mange statlige arbeidsplasser med å få de få statlige arbeidsplassene som Østfold har.

– Dette henger ikke på greip hvis man skal ta hele landet i bruk, legger han til.

Ifølge Rygges ordfører, Inger-Lise Skartlien, viser beregninger at rundt 400 årsverk forsvinner fra Rygge dersom regjeringens langtidsplan blir vedtatt.

– Vi har forsøkt å argumentere for at luftforsvaret bør beholde Rygge flystasjon og med mer aktivitet enn det ser ut til å bli, men vi har ikke vunnet frem. Det er beklagelig at Østfold mister så mange statlige arbeidsplasser som det ser ut til, sier Svein Roald hansen (Ap), 1. nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

LES OGSÅ:

Et område som skal satses på

I mars i fjor ble fylkesplanen for Østfold godkjent av Kongen i statsråd. I den kom det frem at områdene rundt flyplassen er blant de viktigste satsingsområdene i fylket.

– Staten har et ansvar for å utvikle områder rundt rygge fly, uavhengig av militær aktivitet, nettopp fordi de godkjente fylkesplanen. Dette er også et av de største områdene i fylket for vekst i privat sektor med Moss lufthavn Rygge og alt som skjer på sydsiden av rullebanen, sier Evensen.

– Det er de aller råeste kunnskapsarbeidsplassene i luftforsvaret de velger å flytte fra Rygge til Bodø. Slike arbeidsplasser er det ikke flust av i Østfold.

– Det som er verst er at dette er noe staten velger å gjøre med åpne øyne – å fjerne kunnskapsarbeidsplasser fra et område av landet som har få fra før.