– Det er alltid fester der man kan få narkotika

En av fire elever i videregående skole i Asker og Bærum har brukt cannabis i løpet av det siste året. Akershus fylkeskommune vil nå inngå en samarbeidsavtale med politiet for å forebygge narkotikabruk blant elever.

Hasj

CANNABIS: Ungdomsundersøkelsen fra 2014 viste at 26 prosent av videregående skole elever i Asker og 23 prosent i Bærum har brukt cannabis i løpet av det siste året.

Foto: Johannessen, Sara, Sara Johannessen / SCANPIX

Videregående skole elever i Bærum forteller at narkotika ofte er tilstede på fester.

– Det er blitt kult å røyke seg høy.

Det forteller en av elevene vi møter utenfor Nadderud videregående skole i Bærum. En annen elev følger opp med å si:

– Det er alltid fester der man kan bli tilbudt narkotika eller det er mennesker der som driver med det.

Fjorårets ungdomsundersøkelse viste at 26 prosent av videregående skole elever i Asker og 23 prosent i Bærum har brukt cannabis i løpet av det siste året. Tallene for Romerike og Follo viser den samme tendensen. Tilsvarende gjennomsnittstall for landet er på 9 prosent.

Lars Birger Salvesen

Lars Salvesen, fylkesvaraordfører i Akershus (KrF).

Foto: Morten Brun / Akershus fylkeskommune

– Det er ganske alvorlig at det er økt tilgang og økt bruk av narkotika blant våre skoleelever, sier fylkesvaraordfører i Akershus, Lars Salvesen (KrF).

Mer politi på skolene

Fylkeskommunen vil nå inngå en samarbeidsavtale med politiet for å forebygge narkotikabruk blant elever på videregående skole. Men KrF ønsker sterkere tiltak, og foreslår en langsiktig ruspolitisk plan.

– Vi ønsker fysisk tilstedeværelse av politiet på skolen minst en gang i året og kombinert med forelesning. I tillegg ønsker vi at skoleledelsen skal ha en fast kontaktperson i politiet, sier Salvesen.

Viktig med faktakunnskap

Fylkesvaraordføreren mener det er manglende kunnskap om narkotika på skolene. I tillegg er det ifølge Lars Birger Salvesen ikke mange nok som kjenner til straffen og konsekvensene det fører med seg. Asker og Bærum politidistrikt stiller seg svært positivt til samarbeidet og mener det er på høy tid å ta fatt i problemet.

– Dette vil gi oss muligheten til å gi et likt tilbud til alle videregående skoler. Det er særdeles viktig å ha undervisning og bringe ut faktakunnskap om skadevirkninger ved bruk av cannabis, sier politioverbetjent Ole Magnus Jensen.

Men vil det hjelpe?

Elevene ved Nadderud videregående skole har delte meninger om hvorvidt et politibesøk på skolen kommer til å ha en effekt.

– Jeg tror det vil påvirke dem som bruker narkotika og få flere til å holde seg unna, sier en av elevene.

– De som gjør det vil gjøre det uansett, sier en annen elev.