800 000 besøkende – ville fjerne alle p-plassene

Plan- og bygningsetatens idé om at ingen skal kjøre bil til det nye Vikingtidsmuseet på Bygdøy ble for drøy selv for det sykkelglade Oslo-byrådet.

Vikingtidsmuseet

SLIK BLIR DET: Den nye Vikingtidsmuseet på Bygdøy vil bestå av et rehabilitert Vikingskipshus og et særpreget nybygg.

Foto: AART Architects/Statsbygg

Det er bedre med ingen parkeringsplasser enn noen parkeringsplasser, mente Oslo kommunes Plan- og bygningsetat.

Til gjengjeld ville etaten ha plass til 250 sykler ved det nye Vikingtidsmuseet som staten skal lage ved å rehabilitere og utvide dagens Vikingskipshus.

Fra 90 til 39

I dag er det 90 parkeringsplasser for dem som kommer med bil for å besøke Vikingskipshuset. Fordi det nye museet legger beslag på en større del av eiendommen, har Statsbygg foreslått å redusere antallet til 39.

P-plassen ved Vikingskipshuset

GOD PLASS: I dag er det plass til 90 biler på parkeringsplassen bak Vikingskipshuset.

Foto: Vegar Erstad / NRK

Men da plan- og bygningsetaten i mars sendte saken til politisk behandling i rådhuset, var det ingen plasser til privatbiler igjen, bortsett fra seks handikapplasser.

«Uavhengig av hvor mye parkeringsdekningen reduseres så vil det – så lenge bilparkering tilbys – være besøkende som forsøker å komme med bil. Når det ikke er plass, vil dette føre til økt kjøring i boliggatene.»

Ikke bilparkering

«...Plan- og bygningsetaten (mener) at det er bedre om det ikke tilrettelegges for bilparkering slik at besøkende i størst mulig grad søker å komme til museet på andre måter,» skriver etaten i sin saksfremstilling.

Antall sykkelparkeringsplasser var imidlertid økt fra 90 til 250 i forhold til Statsbyggs forslag.

«Plan- og bygningsetaten mener at planforslaget legger opp til for få plasser dersom det skal gi et godt nok bidrag til at Oslo skal nå målet om 25 prosent sykkelandel i 2025.»

Kompromiss

Men i dette tilfellet synes byrådet – som ellers fjerner parkeringsplasser i høyt tempo for å slippe sykkelen frem – at deres egen fagetat gikk for langt i denne retningen.

I kompromissforslaget som neste torsdag blir sendt Oslo bystyre for endelig behandling, har byrådet landet på 20 bilplasser (inkludert fem HC-plasser) og 175 parkeringsplasser for sykler (inkludert 39 plasser for bysykler).

Godt poeng

Rasmus Reinvang

KOMPROMISSER: Byrådssekretær for byutvikling, Rasmus Reinvang (MDG).

Foto: Sturlason

– Vi syntes i og for seg at plan- og bygningsetaten hadde et godt poeng, men det er likevel hensiktsmessig å ha noe kapasitet hvis det er spesielle forhold som gjør seg gjeldende for noen grupper besøkende, sier byrådssekretær for byutvikling, Rasmus Reinvang (MDG).

– Vi tenkte at man bør kommunisere ut «ikke ta bilen, ta heller buss», men at det bør være noe mulighet for parkering hvis det er absolutt nødvendig.

Er det noen grunn til å tro at folk vil sykle til museet, slik dere legger opp til?

Sykling til Bygdøy om sommeren har jeg personlig veldig god erfaring med, så tenker jeg er veldig attraktivt. Vi får også en sykkelvei som en del av reguleringen for å legge enda bedre til rette for sykling på Bygdøy.

I alle forslagene er det for øvrig tegnet inn 17 oppstillingsplasser for turbusser.

Bussholdeplassen ved Vikingskipshuset

TA BUSSEN: Turbuss, rutebuss og sykkel blir de viktigste fremkomstmidleene til og fra vikingskipene på Bygdøy.

Foto: Vegar Erstad / NRK

I ekspressfart

Byrådet har hastebehandlet saken etter at både Statsbygg og Kulturhistorisk museum advarte om at sjansen til å få museet inn på neste års statsbudsjett var i ferd med å glippe fordi Oslo kommune somlet.

– Vi har vært i kontakt med Statsbygg og vet at de har dårlig tid. Vi har tatt dette i ekspressfart på rådhuset for å bidra til dette fantastiske prosjektet for byen.

– Vi synes det er et lekkert og elegant prosjekt man har kommet fram til, sier Rasmus Reinvang.

Statsbygg fornøyd

Museet har i dag en halv million besøkende i året, og det er ventet at tallet vil øke til 800.000. Statsbygg er glad de får noen parkeringsplasser selv om de helst ville hatt flere. De er mest fornøyd med at planleggingen er på rett kjøl.

– Når saken etter alle solemerker behandles i bystyret 23. mai, er ikke reguleringsarbeidet lenger noen utfordring for fremdriften hvis den vedtas der.

– Dette betyr mye både for økonomien i prosjektet og for sikkerheten for den unike samlingen som Vikingtidsmuseet skal huse, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim.