560 millioner til barnehjemsbarn

Etter alvorlige overgrep og omsorgssvikt har nå 944 tidligere barnehjemsbarn fått erstatning fra Oslo kommune.

Orkerød barnehjem
Foto: , Scanpix

Oslo kommune har bevilget i underkant av 562 millioner kroner fordelt på 944 søknader om vederlag fra tidligere barnehjemsbarn.

Det viser sluttrapporten fra vederlagsutvalget som har jobbet med mishandling av barn på Oslos barnehjem på 1950- og 60-tallet.

Vederlagsordningen for tidligere barnehjemsbarn i Oslo kommune trådte i kraft 15. september 2006. Alle som var plassert i institusjoner eller fosterhjem av Oslo kommune fram til 1993 kan søke om økonomisk erstatning.

Søknadsfristen for å søke vederlag gikk ut 15. september 2008, og kommunen har nå satt sluttstrek for ordningen og saksbehandlingen.

– Vederlaget har vært ment som en symbolsk og økonomisk kompensasjon for den smerte og de lidelser den enkelte har opplevd å ha blitt påført, sier byrådsleder Stian Berger Røsland.

Sluttrapporten fra vederlagsutvalget viser at 944 søkere fikk innvilget vederlag og 359 søknader ble avslått. Åtte søknader ble i tillegg avvist.

Overgrepsutsatte fikk mest

Tilsammen har 700 personer fått utbetalt vederlag for overgrep, hvorav 605 søkere fikk det høyeste beløpet på 725.000 kroner.

244 personer har fått utbetalt vederlag for omsorgssvikt.

Saksbehandlingstid på 265 dager

Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden var på 197 dager i årene 2007 og 2008.

Den økte til 265 dager i fjor på grunn av et stort antall søknader som kom inn de siste månedene før søknadsfristen gikk ut.