250 mill. på billigere kollektiv

Oslo-byrådet vil bruke 250 millioner kroner på billigere billettpriser hos Ruter, men må bli enige med Vikens fylkesråd for å få gjennomført det. Det kommer fram i tilleggsinnstillingen til Oslo-budsjettet. Forhandlinger om dette skjer til våren.