Hopp til innhold
Togområdet på Filipstad
Foto: Thomas Martinsen / NRK

15-åring døde på Filipstad i Oslo

Oppsummert

Søndag 24. februar 2019 døde en 15 år gammel gutt da han kom nær et høyspentanlegg i en togtunnel på Filipstad i Oslo. To andre ungdommer ble alvorlig skadet. Bane Nor er dømt for uaktsomt drap, skadene til de to andre, og manglende områdesikring.

 • Filipstad-ulykken: Bane Nors anke forkastet

  Høyesterett forkaster Bane Nors anke etter Filipstad-ulykken, opplyser retten i en pressemelding.

  En 15-åring ble drept og to andre sterkt skadet ved en ulykke på Filipstad driftsbanegård i Oslo sentrum i februar 2019. Ulykken skjedde da de tre ungdommene tok seg inn på jernbaneområdet, hvor de klatret opp på et tog og kom i kontakt med en høyspent kontaktledning.

  Bane Nor ble tiltalt for manglende sikring og for uaktsom forvoldelse av død og betydelig skade på kropp og helse.

  Selskapet ble domfelt for alle forholdene i lagmannsretten og ilagt en bot på 10 millioner kroner.

 • Høyesterett skal behandle Filipstad-ulykken

  Anken etter Filipstad-ulykken, der en ung gutt døde og to tenåringer ble kritisk skadd, skal behandles av Høyesterett.

  Høyesterett skal klargjøre spørsmålet om hvor grensen skal gå mellom Bane Nors ansvar og folks ansvar for sin egen sikkerhet. Det framgår av en pressemelding fra domstolen torsdag.

  I Borgarting lagmannsrett ble Bane Nor domfelt på alle punkter – også for uaktsomt drap og uaktsom kroppsskade – etter dødsulykken på Filipstad for to og et halvt år siden.

  Even Warsla Meen (15) ble erklært død på stedet etter at han fikk strøm i seg fra en kjøreledning som førte 15.000 volt. Hans 16 år gamle kjæreste og en 15 år gammel kamerat ble kritisk skadd i ulykken, men overlevde

 • Bane Nor anker Filipstad-dommen

  Bane Nor anker Filipstad-dommen til Høyesterett.

  De anker dommen fra Borgarting lagmannsrett der Bane Nor ble dømt for uaktsomt drap og uaktsomt skade, og brudd på jernbaneloven og sikkerhetsforskriften.

  – Høyesterett kan klargjøre spørsmålet om hvor grensen skal gå mellom vårt ansvar og folks ansvar for egen sikkerhet. Vi skal jobbe for å beskytte allmennheten og advare mot fare i forbindelse med jernbanen. Bane Nor er imidlertid helt avhengige av at folk respekterer våre barrierer og ikke tar seg ulovlig inn på forbudte områder, sier Gorm Frimannslund, konsernsjef i Bane Nor en pressemelding.

  I dommen sto det at ulykken kunne vært avverget ved at Bane Nor hadde sikret området bedre.

  En 15 år gammel gutt omkom og to andre ungdommer ble alvorlig skadet i ulykken. Ungdommene klatret opp på taket av et parkert tog. Der kom de borti en kjøreledning med 15.000 volt som eksploderte.

  Togområdet på Filipstad
  Foto: Thomas Martinsen
 • Bane Nor dømt etter ulykke

  Bane Nor har i Borgarting lagmannsrett fått en foretaksstraff med en bot på 10 millioner kroner etter en høyspentulykke på Filipstad i Oslo 24. februar 2019. En 15 år gammel gutt omkom og to andre ungdommer ble alvorlig skadet i ulykken.

  Bane Nor er dømt for brudd på jernbaneloven og sikkerhetsforskriften og for uaktsomt å ha forvoldt en annens død og uaktsomt å ha voldt betydelig skade en annens kropp.

 • Bane Nor dømt etter dødsulykke

  Bane Nor er dømt for uaktsomt drap og uaktsomt skade, og brudd på jernbaneloven og sikkerhetsforskriften.

  I tillegg må de betale 10 millioner kroner i bot, og saksomkostninger på 290.000 kroner.

  En 15 år gammel gutt omkom og to andre ungdommer ble alvorlig skadet i ulykken.

  Ungdommene klatret opp på taket av et parkert tog. Der kom de borti en kjøreledning med 15.000 volt som eksploderte.

  Borgarting lagmannsrett mener ulykken kunne vært avverget ved å sikre området bedre.

  Bane Nor ble først dømt for brudd på jernbaneloven og sikkerhetsforskriften i tingretten, men frikjent for uaktsomt drap og skade.

  Både påtalemyndigheten og Bane Nor anket. Lagmannsretten har nå enstemmig dømt Bane Nor på alle punkter.

  – Ulykken er dypt tragisk og preger Bane Nor, sier selskapets advokat Per Sigvald Wang.

  Men dommen kom overraskende. Wang kan ikke si noe om en eventuell anke nå.

  Togområdet på Filipstad
  Foto: Thomas Martinsen