Tolv personer vil bli direktør her

Flere erfarne søkere til stillingen som avdelingsdirektør ved Østfoldmuseene.

Fredrikstad museum, Tøihuset

Den nye avdelingsdirektøren vil blant annet bli leder ved Fredrikstad museum.

Foto: Hermund Lybeck Kjernli / NRK

Den som får jobben vil bli leder for både Fredrikstad Museum, Halden historiske Samlinger, Kystmuseet Hvaler og Haldenvassdragets Kanalmuseum.

– Dette er resultatet av en omorganisering som vi gjorde inneværende år. Vi har slått sammen øverste ledelse ved disse fire avdelingene, og det gjør vi fordi vi ønsker å samordne og profesjonalisere ledelsen, sier direktør Gunn Mona Ekornes i stiftelsen Østfoldmuseene til NRK.no.

Få lokale søkere

Stillingen ble lyst ut i sommer, og da søknadsfristen gikk ut 1. september var det tolv navn på listen over interesserte. Bare to av disse er bosatt i Østfold, men Ekornes forteller at lokal forankring ikke er et viktig kriterium for jobben.

– Det er et globalisert arbeidsmarked i dag og de som har museumserfaring befinner seg jo ofte ikke i Østfold, fordi vi har blitt slått sammen til ett museum. Det var jo ingen interne søkere, så vi ser ikke på adresse.

– Vi er heller ikke opptatte av at den som kommer hit skal ha lokalkunnskap, interesserte kulturhistorikere tilegner seg dette fort. Dessuten har vi jo dyktige folk i staben på alle stedene som har jobbet her lenge, og som nettopp har lokalkunnskapen under huden, utdyper museumsdirektøren.

Hun sier at de har hatt et ønske om å finne en avdelingsdirektør som kan være med på å utvikle Østfoldmuseene i en mer moderne retning med et betydelig samfunnsengasjement.

Gunn Mona Ekornes, direktør Østfoldmuseene

Direktør Gunn Mona Ekornes i Østfoldmuseene er fornøyd med at de har tiltrukket seg flere erfarne søkere til avdelingsdirektørstillingen.

Foto: Hermund Lybeck Kjernli / NRK

– Dette ber Staten oss om. De bevilger jo millioner av kroner til museene sine og forlanger at vi skal oppdatere oss, oppgradere oss og være samfunnsaktuelle.

– Mange aktuelle kandidater

Blant søkerne er nåværende direktør ved Maihaugen i Lillehammer, Gaute Jacobsen. Også tidligere direktør ved Norsk Landbruksmuseum, Vegard Lie har vist interesse for jobben.

Ekornes er fornøyd med at stillingen har tiltrukket seg erfarne søkere.

– Vi har jo ikke plukket ut kandidater ennå, men jeg ser jo at det ligger mange aktuelle. Da vil vi selvfølgelig legge vekt på ledererfaring, man skal jo lede 15–20 mennesker – ikke som øverste leder, men likevel – dette er den daglige tilstedeværende lederen, sier hun.

– Samtidig ber vi jo om alt. Dette blir jo også en fagstilling, og da tenker vi at det er veldig fint at man har museumsfaglig bakgrunn.

Tar sikte på avgjørelse i løpet av september

Hun er også glad for at flere av søkerne har bakgrunn fra andre museer som har blitt sammenslått.

– Det jeg synes er spennende er at mange kommer fra konsoliderte museer. Og så er det et poeng at man skjønner at det er en veldig sentral stilling i Østfoldmuseene. Man får betydelige muligheter til å være med og påvirke utviklingen av vår relativt ferske organisasjon, sier Ekornes.

Nå tar Østfoldmuseene fatt på oppgaven med å kalle de mest aktuelle kandidatene inn til intervjuer, og planen er at stillingen blir besatt innen kort tid.

– Hvis du regner frem eller tilbake så har de aller fleste søkerne tre måneders oppsigelse, og vi vil veldig gjerne ha på plass en ny direktør 1. januar. Det er det forteste vi kan få til, så vi tar egentlig sikte på å ha gjennomført intervjurundene og ha en avgjørelse klar innen utgangen av september.

Her er hele søkerlisten:

 • Anders Niklas Buer, 40, Aremark
 • Gaute Jacobsen, 42, Lillehammer
 • Bent Bang Larsen, Brabrand (Danmark)
 • Therese Hauger, 53, Skien
 • Peder Figenbaum, 52, Østerås
 • Jan-Anders Dam-Nielsen, 38, Atrå
 • Rolf Sekkelsten, 62, Torp
 • Eirinn Larsen, 45, Oslo
 • Anne Britt Strømnes, 48, Oslo
 • Enis Feta, 25, Oslo
 • Anna Erhardt, 35, Indre Nærøy
 • Vegard Lie, 53, Ås