1 milliard til miljøvennlig energi

Forskningsrådet har i dag pekt ut åtte forskningssentre for miljøvennlig energi. Det blir millioner til solforskning i øst og vindforskning i vest.

Nedstrand-sol
Foto: Elisabeth N-H

De åtte sentrene dekker mange av de viktigste områdene innenfor miljøvennlig energi som sol, vind, enøk og bioenergi i tillegg til CO2-håndtering.

Sentrene skal være i teten internasjonalt på hvert sitt område og bidra til å gjøre miljøvennlig energi lønnsom.

Blant de åtte er Institutt for energiteknikk på Kjeller i Akershus.

Solforskning på Kjeller

Institutt for energiteknikk (IFE) på Kjeller sendte inn en søknad sammen med NTNU, SINTEF, Universitetet i Oslo (UiO), Elkem Solar, Fesil Sunergy, Hydro, Norsun, Prediktor, REC, Scatec, Solar Cell Repower og Umoe Solar om å bli et slikt senter.

IFE skal lede senteret og det vil ligge på Kjeller i Skedsmo.

På Kjeller ble fingrene krysset før regjeringens offentliggjøring.

LES: Kan få millioner til sol-forskning

- Dette er et stort senter som vil gi oss mulighet til å forske lenge og tungt på de viktigste utfordringene vi står overfor, sa Erik Marstein, stedfortredende avdelingssjef for solenergiavdelingen på IFE til NRK onsdag morgen.

- En stor dag for oss

I dag ble det klart at senteret vil få minst 100 millioner over fem år som ett av i alt åtte forskningssentre for miljøvennlig energi. Men det er mulighet for å få utvidelse til åtte år. 20 millioner årlig tilsvarer det forskningsmiljøet på Kjeller søkte om.

- Vi er veldig veldig glad for at IFE er tildelt rollen som senter for fornybar energi og etablere solsenteret. Det gir oss store muligheter, så dette er en stor dag for oss, sier informasjonssjef Viktor A. Wikstrøm jr.

- Det innebærer at vi kan intensivere forskningen vår på mer effektive solceller. Det gir oss en sikkerhet på finansieringen fremover og gjør at vi kan både ansette folk og satse langsiktig på solenergi, sier Wikstrøm.

Og det store pengebeløpet betyr mange flere arbeidsplasser.

- Vi håper at vi faktisk kan gi stipendiater til kanskje opp i mot 30-40 mennesker i årene som kommer, sier Wikstrøm.

15 millioner til Ås

Forskningsmiljøer i Ås og Trondheim samles i det nye forskningssenteret for miljøvennlig energi, CenBio.

Universitet for miljø og biovitenskap på Ås får 15 millioner kroner til forskning på bioenergi.

CenBio sin visjon er at omdanning av biomasse til energi kan gjennomføres praktisk og økonomisk en bærekraftig måte.

Partnerne i Ås er Norsk institutt for skog og landskap, Bioforsk og UMB, disse tre knyttet sammen gjennom Senter for bioenergi. I Trondheim er SINTEF Energi og NTNU partnerne.

Bergen blir det penger til vindforskning og lagring av Co2. Christian Michelsen research i Bergen vil lede begge sentrene.

- Konsentrert, fokusert og langsiktig

- Denne satsingen bringer Norge i takt med en bred internasjonal trend hvor USA og EU er i spissen med offensiv satsing på miljøvennlige energiløsninger. Gjennom vår egen satsing på energiforskning kan Norge både gi viktige bidrag i klimapolitikken og i tillegg sørge for næringsutvikling og energisikkerhet, sier administrerende direktør Arvid Hallén i Forskningsrådet i en pressemelding.

Det var 28 forskningsmiljøer som søkte om å få være med. I høst ble 17 invitert til å delta videre. 12 var med i siste runde. Søknadene har blitt vurdert av et internasjonalt ekspertpanel før Forskningsrådets hovedstyre tok den endelige avgjørelsen. Viktige kriterier i har vært vitenskaplig kvalitet og potensiale for innovasjon.

Formålet med FME-ordningen er å etablere tidsbegrensede sentre kjennetegnet ved en konsentrert, fokusert og langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå for å løse utpekte utfordringer på energiområdet.

Les mer på Forskningsrådets nettsider.

De åtte nye sentrene er:

 • Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (NORCOWE) Christian Michelsen Research (CMR), Bergen
 • Research Centre for Offshore Wind Technology SINTEF Energiforskning AS
 • Centre for Environmental design of renewable energy
  SINTEF Energiforskning AS
 • BIGCCS Centre - International CCS Research Centre
  SINTEF Energiforskning AS
 • Subsurface CO2 storage - Critical Elements and Superior Strategy
  Christian Michelsen Research (CMR), Bergen
 • BIOENERGY INNOVATION CENTRE
  Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB)
 • The Norwegian Research Centre for Solar Cell Technology
  Institutt for energiteknikk ( IFE )
 • The Research Centre on Zero Emission Buildings
  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)