- Vi trenger hver krone

Gjerdrum kommune er budsjettvinner, men ordføreren sier de allikevel må kutte i budsjettene. Se hvor mye din kommune får.

Lekser

Skoleutbygging spiser opp veksten, mener Gjerdrumsordføreren.

Foto: Bettina Brinkmann / Maxppp

Regjeringen foreslår å øke kommunenes samlede inntekter med 8,4 milliarder kroner neste år.

Det tilsvarer 3 prosent vekst. Av dette er 4,7 milliarder kroner frie inntekter.

Gjerdrum øker mest

Økningen er regnet ut fra inntektsnivået for 2008, slik det ble anslått i revidert nasjonalbudsjett i vår.

Kommunene i Akershus anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 6,9 prosent.

I Akershus har 16 av 22 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Gjerdrum kommune med 9,1 prosent, mens Bærum kommune har lavest vekst med 5,2 prosent.

Bærum øker minst

Den sterke veksten for Gjerdrum kommune skyldes at kommunen vil motta veksttilskudd i 2009 og at kommunen tjener omleggingen av skatteelementene i inntektssystemet.

Den svake veksten for Bærum kommune skyldes at kommunen taper på omleggingen av skatteelementene i inntektssystemet, samt endring av kriteriedata.

- Skoler spiser opp økningen

Hanne Bakke Von Clem

Hanne Bakke Von Clem

Foto: Gjerdrum Høyre

Budsjettvinneren blant kommunene i Oslo og Akershus forebereder seg likevel på nedskjæringer neste år. Med nærmere 15 millioner kroner ekstra i forslaget til statsbudsjett, har Gjerdrum størst prosentvis økning i de frie inntektene fra staten.

Ordfører Hanne Bakke von Clemm (H) er glad for ekstramillionene, men sier de vil bli spist opp av økte utgifter til skole og barnehage.

- Økningen er veldig bra og det trenger vi. Vi har store investerings behov, og holder på med en stor skoleutbygging. Vi trenger hver krone, og må allikevel kutte, sier ordføreren til NRK Østlandssedningen.

- Vi mangler 18 millioner kroner for å kunne fortsette driften som i år, sier hun.

Kommunenes inntekter i 2009

- Trenger pengene

Kommuner med sterk befolkningsvekst får i år veksttilskudd i statsbudsjettet. Tilskuddet til åtte kommuner på Romerike er på 63 millioner kroner.

Åtte av de fjorten romerikskommunene får dette veksttilskuddet. Skedsmo får alene 27 millioner kroner i veksttilskudd. Ullensaker får 16 millioner og Sørum 10 millioner.

Anita Orlund

Anita Orlund

Ordfører Anita Orlund (Ap) sier at tilskuddet er viktig, fordi det gjør at kommunene får penger når de nye innbyggerne kommer, og ikke halvannet år etterpå.

- Det er når folk kommer hit vi trenger å investere i skoler og barnehager og annen infrastruktur, sier Orlund til RB.no.

Skal hindre kutt

Det har vært kjent at vekstkommunene skulle kompanseres etter at Sørheim-utvalget fant at flere kommuner med sterk vekst hadde så store utgifter med dette at det kunne gå ut over tjenestetilbudet.

Disse Akershus-kommunene får økt tilskudd:

 • Vestby 2 529 000
 • Ås 1 741 000
 • Frogn 2 992 000
 • Aurskog-Høland 756 000
 • Sørum 9 913 000
 • Enebakk 1 788 000
 • Skedsmo 27 131 000
 • Gjerdrum 2 023 000
 • Ullensaker 16 031 000
 • Eidsvoll 4 749 000
 • Nannestad 115 000

Også Oslo får vektstilskudd. Hovedstaden får 56 millioner i veksttilskudd.