- Vannverkssjefen må frifinnes

Forsvarerne til Ivar T. Henriksen ba juryen om å frifinne den tidligere vannverkssjefen.

Ivar T. Henriksen og forsvarer Hermann Skard i retten

Ivar T. Henriksen og forsvarer Hermann Skard i retten i dag.

Foto: Ellen Sporstøl

Harald Stabell og Hermann Skard innleldet i dag sin prosedyre i ankebehandlingen av vannverkssaken i Eidsivating Lagmannsrett.

- Ivar T. Henriksen har ikke forsøkt å berike seg selv og har ikke svindlet vannverket. Stilen hans var kanskje ukonvensjonell, men Henriksen var en sterk og dyktig leder, sa forsvarerne fra talestolen.

Forut for sin tid

- Den tidligere vannverkssjefen ved Nedre Romerike Vannverk og Sentralrenseanlegget var rett og slett forut for sin tid, sa forsvarerne som en forklaring på Henriksens mange og store innkjøp på Vannverkets regning.

Økokrim hevdet i sin prosedyre i går at Henriksen brukte 17 millioner kroner av Vannverkets penger på en borerigg med utstyr med den hensikt å videreselge den billig til sønnen. Henriksens sønn, Pål Henriksen, var i ferd med å fullføre en doktorgrad i nettopp boreteknikk, og fikk kjøpe riggen billig til 1 million kroner få år etter.

Innkjøp av den store boreriggen er et eksempel på hvordan Ivar T. Henriksen misbrukte sin stilling, hevdet Økokrim. Henriksens forsvarere mener imidlertid kjøp og salg av riggen heller er eksempel på en forretningsmessig dårlig vurdering av Henriksen, noe som slett ikke er straffbart.

Juryen bestemmer

Ivar T. Henriksens forsvarerne mener Økokrims beviser ikke holder og ber derfor juryen om å frifinne Henriksen. I morgen trekker juryen seg tilbake for å vurdere skyldspørsmålet i første bolk av prosedyren og avlevere den første av totalt åtte kjennelser.

Ankebehandlingen av vannverkssaken har pågått siden 25. januar og fristen for straffeutmåling er satt til 7. mai.