- Unødvendig markalov

Borgerlige kommuner i Akershus mener markaloven er unødvendig.

Snøkledd mark

Snøkledd mark

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Regjeringen vil ha en ny lov for Oslomarka som skal sikre friluftslivet og verne mot inngrep i naturen. Dette vil påvirke alle kommuner rundt marka, men kommunene er ikke enige i om denne loven er ønsket.

Borgerlig nei

De høyrestyrte kommunene i Akershus mener en ny markalov er unødvendig. Disse vil nå behandle loven politisk før de leverer sine høringsuttalelser.

De rødgrønne kommunene mener derimot at denne loven er viktig for å sikre markas framtid. Kommuner som har borgelig flertall, som for eksempel Bærum og Nittedal, mener derimot at loven vil skape mer byråkrati og ta makt fra lokalpolitikerne.

Vil tegne grensene selv

Mette Tønder

Mette Tønder

Foto: Høyre

Nittedals ordfører Mette Tønder synes det er problematisk at kommunene ikke får være med på å tegne grensene i marka.

- Dette er nok et forsøk på å frata kommunene selvråderetten. Vi ser ikke behov for en ny lov, sier Tønder.

Gruppeleder i Bærum Venstre, Ole Andreas Lilloe-Olsen tror en ny lov vil føre til mer byråkrati.

- Jeg tror vi har mer enn nok redskaper til å ta vare på marka med de lovene vi allerede har, så konklusjonen vår er at denne loven er unødvendig, sier Ole Andresas Lilloe-Olsen grupperleder i Bærum Venstre.

 

Anita Orlund

Anita Orlund

 

Marka viktig for fremtiden

Anita Orlund, Arbeiderpartiets ordfører i Skedsmo, er uenig i at markaloven er unødvendig.

- Denne loven slår fast at marka er viktig for fremtiden, og at det ikke kan være slik at hvem som helst i et kommunestyre kan vedta alt mulig. Loven vil sikre at marka bevares, og jeg synes dette er en klok vurdering, sier Orlund.