- Uaktuelt å skrinlegge E18

Sv vil heller bruke penger på ny t-bane, men Høyre står beinhardt på at E18 skal inn. Det kan bety at fremtidige prosjekter må utsettes.

E18 ved Sandvika

E18 ved Sandvika i Bærum

Foto: Kyrre Lien / SCANPIX

Skal det først settes i gang et 10 milliarder-kroners-prosjekt i Oslo og Akershus, bør det i stedet være ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum, sier nestleder i Oslo SV, Andreas Behring.

Partiet frykter at lite penger i Oslopakke 3, vil føre til at store veiprosjekter ødelegger for kollektivsatsingen.

– Vi ønsker å få flere kollektivprosjekter, og en sterkere satsning på en god kollektivtransport på bekostning av nye kapasitetsøkende veier og store motorveier, sier Behring.

– Hva bør da skje med E18?

– Vi mener det er viktigere å prioritere kollektivtransport, og særlig ny fellestunnel gjennom Oslo sentrum for T-banen, enn å bygge ny, stor E18. Derfor ønsker vi å redusere størrelsen på E18 sånn at vi kan få T-banen og kollektivtransporten frem i stedet for den, sier Behring.

- Uaktuelt

I det skjøre tverrpolitiske kompromisset om Oslopakke 3 har ny E18 vestover vært et ufravikelig krav fra de borgerlige partiene.

Det var nettopp E18 som har gjorde at Høyre og Fremskrittspartiet motvillig aksepterte fortsatt bompenger fram til 2027.

SV godtok like motstrebende en stortstilt motorveiutbygging vestover mot at andre deler av pakka blir brukt til kollektivtrafikk.

Når bærebjelken forsvinner, i dette tilfellet E18, ramler gjerne hele huset sammen. Men ifølge SV skaper underfinansieringen av Oslopakke 3 en helt ny situasjon som ingen partier kan lukke øynene for.

Andreas Behring

Nestleder i Oslo SV, Andreas Behring

Foto: Stig Weston

Jeg tror at alle ser at vi må ha endringer i pakka. Da må alle rydde unna kjepphestene og ta en diskusjon på hva som er viktig. Da mener vi miljøet er det viktige, sier Behring.

- Da har de misforstått grunnlaget for pakken. For det er klart hvis vi skal gå inn og kutte en av pilarene så raser jo pakken sammen. Det er ikke aktuelt, sier fylkesordfører i Akershus, Nils Aage Jegstad fra Høyre.

- Vi står beinhardt på at E18 skal inn nå, det er ikke snakk om å fire en tomme på det, sier Jegstad.

- Løsningen er ny pakke

Han mener at staten bør betale mer av Oslopakke 3 for å unngå at prosjekter må strykes. I verste fall kan bli nødvendig med en Oslopakke 4, som et oppsamlingsheat for det som ikke er gjort når Oslopakke 3 avsluttes i 2027.

- Løsningen ligger nok mer i det å lage en ny pakke, som en oppfølging på Oslopakke 3, enn at man skal øke bompengene så mye at man flår denne generasjons bilister, sier Jegstad.

- Så du ser at det er aktuelt å utvide perioden utover 2027 med en ny Oslopakke, dersom det ikke blir penger til alle prosjektene?

- Slik man har gjort med Oslopakke 1. Det er jo hovedproblemet vårt i dag at vi har gått inn i en Oslopakke 3 hvor alle de gjenværende prosjektene fra Oslopakke 1 er lempet inn. Det har gjort at vi bruker de fire første årene til å realisere de første prosjektene, sier Jegstad.

LES OGSÅ Krise for Oslopakke 3

- Stikker hodet i sanden

Blir det ny pakke kan prosjekter som ligger langt ute i pakka bli utsatt, som Mosseveien i tunnel, lokket over E6 i Groruddalen, Rv.4 gjennom Nittedal, Fornebubanen og T-banen til Ahus.

Arbeiderpartiets gruppeleder i Akershus fylkesting, Siri Hov Eggen, mener at Jegstad stikker hodet i sanden for problemene.

- Det synes jeg er månedens mest deffensive forslag. I det vi ikke engang har fått Oslopakke 3 ut av startblokkene, begynner altså Høyre og Jegstad å snakke om neste runde. Det synes jeg bare er deffensivt, sier hun.

I stedet for å skrinlegge eller utsette prosjekter, vil Arbeiderpartiet i Akershus øke bompengeinntektene.

- Vi vil diskutere alle mulige måter å få penger inn. Det kan være økte bompenger, rushtidsavgift, miljøavgift på hvordan bil du kjører, men vi må altså ha mer penger inn skal vi bygge alle veiene vi vil bygge, sier Eggen.

Vil mangle 4,4 milliarder kroner

I arbeidet med 20-årspakka har politikerne til nå ikke vært villige til å se de økonomiske realitetene mer enn fire år fram i tid. Men bare det er alarmerende nok.

Ferske tall som Østlandssendingen har fått tilgang til, viser at dersom dagens utbyggingsplaner blir fulgt - inkludert byggestart på E18 i 2013 - vil Oslopakke 3 mangle 4,4 milliarder kroner ved utgangen av 2014.

Derfor må prioriteringsdiskusjonen tas nå, sier Andreas Behring.

– Ja, vi frykter at kostnadsøkningene vil gjøre at man fortrenger kollektivprosjekter. Det mener vi er galt, og da må vi priorietere frem kollektivprosjektene på bekostning av veier som stadig eser ut i pris.

– Dere vil også ha ut Mosseveien i tunnel og Røatunnelen, det vil jo skape relativt store motforestillinger lokalt?

– Vi ønsker å se på måter å få prioritert opp kollektivtransport, og det betyr at vi ikke kan bruke penger på alt.

Forslaget fra fylkesstyret blir behandlet i representantskapet i Oslo SV førstkommende torsdag.

Dette ønsker Oslo SV

Styret i Oslo SV vil prioritere følgende kollektivsatsinger i Oslopakke 3.

- Ny tunnel for T-banen gjennom Oslo sentrum
- T-bane på tvers i Groruddalen
- Trikk langs Ring 2, i Fjordbyen og til Søndre Nordstrand
- Kjøp av nye trikker og flere T-banevogner
- Tredobling av det årlige tilskuddet til kollektivtransport fra bomringen

Styret i Oslo SV vil kutte ut, redusere omfanger av eller utsette:

- Ny E18 fra Frognerkilen til Sandvika
- Mosseveien i tunnel
- Røatunnelen
- Bjørvika - Økern

Store igangsatte prosjekter i Oslopakke 3:

- Nytt veisystem i Bjørvika
- Ring 3 Sinsen - Ulven
- Kolsåsbanen

Nye planlagte prosjekter i perioden 2011 - 2014:

- E18 Sydhavna
- E6 Alnabruterminalen
- E16 Sandvika - Wøyen
- Rv.22 Lillestrøm - Fetsund
- E18 Vestkorridoren
- Ny Oslo Bussterminal