Hopp til innhold

- Skam å sløse bort 80 millioner

Sykehusdirektør mener det er skammelig om Haldenklinikken ikke åpner etter at 80 millioner er brukt på prosjektet.

HaldenKlinikken fasade
Foto: Rune fredriksen / NRK

Halden-klinikken må snarest tas i bruk, mener både brukere og sykehusledelsen.

Det distriktspsykiatriske senteret skulle ha åpnet i Gamle Halden Sykehus for nærmere et år siden, men bygget står fremdeles tomt.

- Skammelig

Divisjonsdirektør for psykiatri ved Sykehuset Østfold, Irene Dahl Andersen, legger ikke skjul på at saken er vanskelig.

- Det er både frustrerende og demotiverende å være i ventemodus i så lang tid både for personalet, pasienter, samarbeidspartnere og pårørende, sier hun.

Tirsdag neste uke har Helse Sør-Øst møte om Haldenklinikken, og Andersen synes det vil være skammelig om det ikke gir resultater.

- Det er tross alt sånn at vi har lagt rundt 80 millioner kroner i prosjektet, og da er det skammelig at bygget ikke kommer i drift og at vi ikke får effekten av så store midler, sier Andersen.

Helse Sør-Øst ønsker ikke å kommentere saken før møtet neste uke.

Pengemangel

En av årsakene til at senteret fremdeles ennå ikke er klart for åpning er at Sykehuset Østfold mangler penger til å gjøre ferdig byggearbeidet.

Det er anslått at det kommer til å koste ytterligere 15 millioner kroner å ferdigstille Haldenklinikken.

Arvid Johansson, tidligere statsråd og redaktør i Halden Arbeiderblad, mener situasjonen er uholdbar.

- Det skulle vært åpnet for et år siden. Dette skulle vært i full sving for lengst. Hadde det vært en idrettshall det hadde vært snakk om, eller en festival, hadde dette vært i orden allerede, sier han.

Det har vært flere heftelser for den nye Haldenklinikken. Først ble arbeidet stanset av riksantikvaren. Så måtte arbeidet stoppes på grunn av pengemangel.