- Riktig med redusert erstatning

En av forsvarerne i metanolsaken, mener det var helt riktig å redusere erstatningsbeløpet til ofrene.

Metanol-saken
Foto: Falch, Knut / SCANPIX

I lagmannsretten i går ble metanolsprit-ofrene bare tilkjent en fjerdedel av beløpet de fikk i tingretten. Beløpet er redusert fra 120.000 til 30.000 kroner.

- Økonomisk motiv

- Ofrene i denne saken har, i motsetning til ofrene i andre saker, selv begått straffbare handlinger ved at de har kjøpt smuglersprit. De har kjøpt en vare som de vet er ulovlig å kjøpe, og de har også hatt et økonomisk motiv for det - det å spare avgifter og kjøpe billig sprit, mener advokat Ernest Tell, som forsvarer en av de tre tiltalte i saken.

Tell mener den reduserte erstatningen også er viktig av andre grunner.

- I forhold til andre ofre er det viktig at det blir synliggjort at ofrene i denne saken står i en annen stilling enn ofre i andre saker, sier han. 

Ofrenes advokater vil foreløpig ikke kommentere dommen.