- Ødela for ishallen og Comet

Enda en av Comets tidligere ledere påstår nå at Halden Arbeiderparti var en direkte årsak til at ishallen fikk problemer, og at Comet gikk konkurs 2009.

Egil Lund Pettersen

- Det er Arbeiderpartiet, SV og Kristelig Folkeparti som sammen med administrasjonen er ansvarlige for å følge opp de vedtak som er gjort. Det gjorde de aldri i ishall-saken, sier Egil Lund Pettersen.

Foto: Rainer Prang / NRK

NRK meldte tirsdag at Roar Lund, tidligere leder i Comet (2005-2008), la skylda for Haldens ishalls problemer og senere konkurs i Comet på Halden Arbeiderparti.

- Halden Arbeiderparti og ordfører Per-Kristian Dahl kjente godt til ishallens situasjon. Lovlig fattede vedtak ble aldri fulgt opp, og de trenerte rett ut sagt vedtak, som førte til at hallen ikke fikk lånefinansiering og deretter ble stengt.

Ishockeyklubben hadde dermed ikke noe sted å spille og trene, og som en følge av alt dette gikk klubben konkurs, sier Roar Lund, som også er Høyre-politiker i Halden.

Les også:

- Støtter Lund

Egil Lund Pettersen, som kjenner politikken i Halden fra innsiden som Frp-politiker, overtok som styreleder i ishockeyklubben høsten 2008 etter Roar Lund.

Lund Pettersen sier at når vedtakene om overdragelse av skjøte på ishallen og byggelånsgaranti ikke ble innfridd, så skapte det enorme problemer.

- Hadde skjøtet til ishallen blitt overført til ishallstyret, og hadde byggegarantien blitt økt slik et enstemmig kommunestyre fattet vedtak, da hadde denne situasjonen aldri inntruffet, sier Lund Pettersen til nrk.no.

Avviser

Ordfører i Halden, Per Kristian Dahl (Ap), sier at årsaken til at utbyggerne av ishallen verken fikk skjøtet eller utvidet låneramme, var at de ikke oppfyllte sin del av avtalen. Han avviser at vedtak som er blitt gjort ikke har blitt fulgt opp.

Dahl sier også at påstandene fra Lund, som NRK.no omtalte tidligere i dag, er absurde.

– At vi driver en politikk som skulle være en hevnaksjon mot Lund og Halden Høyre, det tror jeg alle voksne oppegående mennesker forstår at bare er tull og tøys, sier Dahl.

Vedtak ØKON Halden kommune april 2007

Politikerne i Halden vedtok i ØKON ( Økonomi- og næringsutvalget ) i april i 2007 at skjøtet for ishallen skulle overdras til Halden ishall eiendom as.

Foto: KOPI VEDTAK

Skjøteoverdragelsen

Comet rykket opp i eliteserien i ishockey fra sesongen 2004/2005. Klubben spilte på dispensasjon fra Norges Ishockeyforbund i gamle Halden ishall,. Forbundet krevde endringer i hallen.

Selskapet Halden ishall eiendom as ble opprettet høsten 2006. Selskapet skulle sørge for nødvendige byggearbeider i hallen for å tilfredsstille forbundets krav.

Politikerne i Halden vedtok i ØKON (Økonomi- og næringsutvalget) i april i 2007 at skjøtet for ishallen skulle overdras til Halden ishall eiendom as.

Et enstemmig vedtak om å overføre hallen til eiendomsselskapet inneholdt også en setning om at kommunen skulle garantere for et 1. prioritetslån til dekning av utbyggingskostnader.

Kommunestyrevedtak om garanti

Den 18. desember ga et enstemmig kommunestyre formannskapet fullmakt til å øke garantien fra 19,8 til 23 millioner pluss moms.

Foto: Halden kommune 18.12.2008

Garantien

I oktober 2006 fikk en byggmester i Halden oppdraget med å estimere byggekostnadene for ishallen. Disse ble estimert til 19,8 millioner kroner pluss moms.

Dette beløpet ble vedtatt av Halden kommune og det ble søkt Fylkesmannen i Østfold om godkjenning, noe som gikk i orden.

Nye tegninger forelå i mars 2007 og estimerte byggekostnader var da satt til 24,75 millioner pluss moms.

Sommeren 2007 startet byggingen.

I et enstemmig vedtak i Halden kommunestyre den 18. desember 2008 ble den kommunale garantien økt fra 19,8 til 23 millioner pluss moms.

I vedtaket fra kommunestyret heter det at formannskapet ble gitt fullmakt til å gjennomføre økningen av garantien. I sammenhengen var det også forutsatt at administrasjonen søkte Fylkesmannen i Østfold om godkjenning.

- Ikke tvil om ansvar

Men vedtaket fra 2007 om skjøteoverdragelse, og vedtaket i kommunestyret i desember 2008 om økning av garantien ble ikke satt ut i livet.

Både Comet og ishallens styre ble urolige, og uker ble til måneder i 2009 uten at det kom en avklaring.

Da stoppet byggearbeidene opp, hallen ble stengt, Comet gikk senere konkurs.

Fra ishallens styre ble det gjentatte ganger varslet til sentrale politikere i Ap, Sv og Krf om situasjonen, uten at noe skjedde.

- Det er Arbeiderpartiet, SV og Kristelig Folkeparti som sammen med administrasjonen er ansvarlige for å følge opp de vedtak som er gjort, sier Egil Lund Pettersen.