Hopp til innhold

- Må ha penger til dobbeltspor nå

Jernbaneverket trenger 50 millioner kroner til planlegging av nytt dobbeltspor Oslo-Ski. Kommer ikke pengene over statsbudsjettet i morgen legges planene i skuffen.

Tog Mysen

Politikere, ordførere og lokalbefolkning ønsker seg dobbeltspor mellom Ski og Oslo.

Foto: Ingrid Mathilde Langvik / NRK

I statsbudsjettet i morgen kommer første signal på om det blir nytt dobbeltspor Oslo-Ski.

Jernbaneverket har bedt om rundt 50 millioner kroner for å kunne fortsette planleggingen av det nye dobbeltsporet.

Får de ikke penger til prosjektet må planene legges på is, sier Jernbaneverkets prosjektsjef for Oslo-Ski Anne Kathrine Kalager.

Demonstrasjon

- Hvis vi ikke får penger i det hele tatt så får vi ikke gjort noen ting. Da må prosjektet utsettes, sier Kalager.

Jernbaneverket har bedt om rundt 50 millioner kroner for å sette i gang grunnundersøkelser, utrede traseer og sende forslag på høring til kommunene.

Dobbeltsporet er tema for en demonstrasjon som pågår foran Stortinget mandag ettermiddag.

- Nødvendig for å doble trafikken

Også NSB mener det er nødvendig å få penger til nytt dobbeltspor i statsbudsjettet tirsdag. Det sier konsernsjef Einar Enger.

NSBs toppsjef har som mål å doble gods- og persontrafikken med jernbane de kommende 20-årene.

På Norsk Jernbaneforbundets landsmøte i Oslo mandag la Enger fram planer som han mener er nødvendige for å for å greie dette, blant annet fire spor på samtlige innerstrekninger rundt Oslo og dobbeltspor i hele intercitytriangelet Holm-Holmestrand innen 2012.

Godord om jernbane

Samferderselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) og hennes statssekretær Erik Lahnstein (Sp) var begge til stede på landsmøtet.

Ingen av dem lekket budsjettdetaljer, men godordene om jernbane sparte ingen av dem på:

- Jernbane er framtidens transportvinner. Den har virkelig noe levere: Miljø, trafikksikkerhet og effektiv transport, sa statssekretær Lahnstein.

Til utlandet

Nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski er nødvendig for å gi et bedre togtilbud lokalt, regionalt og til utlandet, og overføre mer godstrafikk fra vei til bane i Norges tettest trafikkerte område, ifølge konsernsjef Enger.

NSB skal fram til 2013 gjennomføre de største investeringene i selskapets historie.

- Vi har økt satsingen kraftig de siste årene, men det har beklageligvis vært fra et altfor lavt nivå, sa samferdselsminister Navarsete til landsmøtedelegatene.

Nye, moderne tog

Investeringsplanen til NSB de neste fem årene innebærer blant annet kjøp av 50 nye motorvognsett samt oppgradering og modernisering av eldre togmateriell.

I perioden er det årlig planlagt investeringer for 2,5 milliarder kroner. De nye togene skal kjøpes i Sveits og er velprøvde på flere strekninger i Europa.

De kommer til landet høsten 2011 og skal være i drift året etter, ifølge Enger.

- En forutsetning

Den nyetablerte Jernbanealliansen, som ble offisielt lansert på landsmøtet, har store forventninger til satsingen på jernbanen de kommende årene.

- Vi skal støtte samferdselsministerens kamp for jernbanebevilgninger, eller presse deg hvis vi ikke synes du gjør en god nok jobb, sa leder Lars Haltbrekken i Norsk Naturvernforbund, en av de elleve organisasjonene som utgjør alliansen.

De øvrige ti organisasjonene er: Arbeidsgiverforeningen Spekter, Framtiden i våre hender, Landsorganisasjonen i Norge, LO Stat, Natur og Ungdom, Norsk Jernbaneforbund, Norsk Lokomotivmannsforbund, Næringslivets Hovedorganisasjon, Transportbrukernes Fellesorganisasjon og Trygg Trafikk.

Høyhastighetstog

Alliansens mål er å sette jernbanen i Norge i stand til å spille en langt større rolle enn i dag som miljøvennlig og sikker transportør av både passasjerer og gods.

Alliansen varsler at den vil jobbe for større og mer forutsigbare statlige bevilgninger til jernbane, utbygging av dobbeltspor rundt de store byene, mer og raskere godstransport på lange strekninger og utbygging av strekninger for tog med høy hastighet.