Hopp til innhold

- Kynisk ansvarsfraskrivelse

Politikere som kritiserer nedleggelsen av Aker sykehus, har selv vært med å vedta dette, sier SVs Knut Even Lindsjørn.

Aker sykehus
Foto: Ingrid Vestre Haram / NRK

- Kritikerne av Aker-nedleggelsen har selv bidratt til den, sier SVs Knut Even Lindsjørn.

Først vedta, så kritisere

Stortingspolitikere og lokalpolitikere har stått i kø for å kritisere nedleggingen av Aker sykehus, både før og etter det formelle nedleggingsvedtaket i Oslo Universitetssykehus’ styre onsdag.

Også politikere fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti har kjempet for Akers videre eksistens som sykehus.

Knut Even Lindsjørn

Knut Even Lindsjørn er provosert.

Foto: SV

Faktum er at disse fire partiene selv har vedtatt at pasientene fra størstedelen av Groruddalen skal overføres fra Aker sykehus til Akershus Universitetssykehus. Det skjedde under stortingsbehandlingen av statsbudsjettet for 2004.

Kynisk

- Jeg blir provosert når partier som har vært med på dette vedtaket likevel snakker varmt om Aker som lokalsykehus for Groruddalen. Det sier Knut Even Lindsjørn, gruppeleder for SV i Oslo bystyre og styremedlem i Helse Sør-Øst.

- Lokalpolitikere kan kanskje unnskyldes for å snakke mot bedre vitende, men stortingspolitikere vet godt hva de har vært med på. Dette er kynisk, det er ansvarsfraskrivelse, og det bidrar til politikerforakt, sier Lindsjørn.

Logisk konsekvens

Under statsbudsjettbehandlingen senhøstes 2003 gikk Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti sammen om følgende merknad:

”Disse partier legger til grunn at utbyggingen av Nye Ahus starter opp våren 2004 og at dette skjer med utgangspunkt i det forprosjektet som nå foreligger.”

I forprosjektet går det fram at størstedelen av befolkningen i Groruddalen skal overføres til Ahus, nemlig de som bor på Furuset/Hellerud, Stovner og Grorud/Romsås (Alna, Stovner og Grorud, med ny bydelsinndeling).

– Alt som er skjedd siden, er en logisk konsekvens av dette vedtaket som er stadfestet ved en rekke anledninger, sier Knut Even Lindsjørn.

La ned Aker mot sin vilje

Marianne Borgen

Marianne Borgen var med å stemme for nedlegging

Foto: Grethe Kielland Jenssen / NRK

- Krevende og trist, sier Marianne Borgen.

Marianne Borgen er bystyrerepresentant for SV og en svært erfaren helse- og sosialpolitiker. Hun har vært nestleder i sykehusstyret på Aker og er nå styremedlem i Oslo Universitetssykehus.

Der var hun med på vedtaket om å legge ned Aker sykehus onsdag. Borgen har vært under hardt press for å bidra til å redde Aker, og det er de som mener hun har sviktet sine egne.

Hun mener likevel at styret gjorde det beste ut av situasjonen.

Fantastisk sykehus

- Dette har vært utrolig krevende og også litt trist, for Aker har vært et fantastisk sykehus.

- Jeg er vokst opp i Groruddalen og har et sterkt forhold til Aker sykehus. Jeg hadde egentlig ønsket at Aker kunne blitt hele Groruddalens lokalsykehus.

- Men både Stortinget og Helse Sør-Øst har gjennom mange år fattet en rekke vedtak som gjør dette umulig. Stortinget har vedtatt å flytte store befolkningsgrupper til Ahus, og det må vi bare forholde oss til, sier Marianne Borgen.

Samhandling

Hun er fornøyd med at styret gikk lenger enn forslaget fra administrasjonen i å gi signaler om fortsatt helsetjenester på Sinsen når Aker er lagt ned som "vanlig" sykehus.

- Styret tydeliggjorde et ønske og en klar forventning om at Oslo Universitetssykehus og Oslo kommune skal samarbeide om å lage en samhandlingsarena på Aker knyttet til samhandlingsreformen som nå kommer.

Men ingen vet vel hva den reformen inneholder?

- Vi vet ikke nøyaktig hva den inneholder, men vi snakker om tjenester i skjæringspunktet mellom sykehustjenester og kommunehelsetjenester.

- Jeg tenker at rusakutt, storbylegevakt, tilbud innen eldreomsorg, helsetjenester for eldre og behandling av livsstilssykdomer kan være tjenester det vil være spennende å utvikle på sykehusområdet.

Også Oslo må bidra

Mange i Oslo bystyre mener at disse signalene fortsatt er for lite forpliktende og velter for mye ansvar over på Oslo kommune. Hva har du å si til det?

- Oslo kommune og byrådet må nå gå inn i en aktiv, kreativ og konstruktiv dialog med Oslo Universitetssykehus for å få til noe. En samhandling er jo avhengig av at begge parter vil noe, så her må partene snakke sammen enda mer enn før.

Bremset salgsiveren

Marianne Borgen påpeker også at styret har stagget administrasjonen noe i deres iver etter å selge mest mulig av Aker-eiendommen så raskt som mulig.

- Det er forståelig at administrerende direktør ønsker å realisere eiendomsverdier for å finansiere oppbyggingen av storbysykehuset på UIlevål.

- Det styret sa, er at dersom vi skal få til samhandlingen mellom Oslo kommune og Oslo Universitetssykehus, så må vi være varsomme med å selge unna. Vi må passe på at vi har nok arealer til de aktivitetene vi sammen kommer fram til.

- Så jeg føler at vi fikk bremset litt på salgsiveren, sier Marianne Borgen.