Hopp til innhold

- Jeg har ikke fått sparken

Halden kommunes rådmann Per Egil Pedersen avviser at han har fått sparken, men bekrefter at han er varslet om at politikerne vil diskutere hans arbeidsforhold.

Per Egil Pedersen

KAN FÅ SPARKEN. Per Egil Pedersen har fått beskjed om at arbeidsforholdet hans skal diskuteres. Han har jobbet ni år i Halden kommune, og sittet åtte år i stolen som rådmann i Halden.

Foto: Stein Ove Korneliussen/NRK

- Jeg er ikke oppsagt, det sier Haldens rådmann Per Egil Pedersen. Han bekrefter at han har fått en epost fra ordføreren, som sier hans arbeidsforhold skal diskuteres.

Haldenordfører Thor Edquist bekrefter overfor NRK.no at mailen er sendt til Pedersen.

Etter det NRK erfarer er det misnøye med kommunens underskudd og styring av administrasjonen, som fører til at rådmannen har fått et varsel om at arbeidsforholdet hans skal diskuteres.

Kommunen går trolig mot et underskudd på mer enn 120 millioner kroner for 2011. De endelige tallene vil foreligge om kort tid.

Etter det NRK.no erfarer er alle partigrupper i kommunestyrets posisjonspartier kjent med innholdet i mailen som er sendt rådmannen.

Formelt er det kommunestyret som ansetter og avsetter en rådmann.

- Mail uten forvarsel

Per Egil Pedersen sendte en epost til NRK.no 1. februar kl. 1113, der det vises til gårsdagens og dagens medieoppslag vedrørende rådmannens arbeidssituasjon i Halden kommune.

Han ønsker å knytte følgende kommentarer til oppslagene:

Jeg fikk mandag den 30. januar følgende epost fra ordfører Edquist uten forvarsel (mailens innhold gjengitt under)

Mail fra ordfører til rådmann i Halden


Det medfører ikke riktighet at jeg er oppsagt fra min stilling, slik enkelte medier hevder, siden det ikke foreligger et vedtak om dette fra Kommunestyret i Halden

Til orientering kan jeg opplyse om jeg ble innsatt som fungerende rådmann september 2004, før jeg endelig ble tilsatt som rådmann den 16.12 2004 av kommunestyret.

Dagens møte som skisseres i eposten avholdes ikke da jeg på så kort varsel ikke har hatt mulighet til å skaffe rådgiver. Ordfører er orientert om dette.

Ut over det har jeg ingen ytterligere kommentarer.”

Les også:

Halden kommune rådhuset

ØKENDE UNDERSKUDD. Stadig ramler lik ut av skapet, og Halden kommune kan få et underskudd på mer enn 120 millioner for 2011.

Foto: Rainer Prang / NRK

Underskuddet vokser

I oktober i fjor varslet rådmann Per Egil Pedersen at kommunen lå an til et underskudd på rundt 90 millioner kroner.

Senere dukket det opp "nye lik fra skapet", og det ble da oppdaget en feilføring av arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger med 13, 5 millioner kroner for 2011.

Rådmannens kommentar på Halden kommunes egne nettsider var den gang at det var oppdaget også en annen regnskapsfeil fra 2011, som nærmest "nullet ut" feriepenge-glippen.

Men det nye politiske flertallet i Halden satte lite pris på funnene, og kunne konstaterte at underskuddet for 2011 fortsatte å øke.

Kommunen fikk heller ikke gjennomslag for et krav mot Staten på 16 millioner kroner, som gjaldt en oppreisningsordning for barnehjemsbarn, som også vil belaste 2011-regnskapet negativt.

På grunn av den elendige økonomiske situasjonen har politikerne i Halden bedt Staten ta over styringen av kommunen de neste fire årene.

Dette gjør at kommunen får mye mindre økonomisk handlefrihet enn tidligere.

Halden kommune må blant annet ha godkjenning fra Kommunal- og regionaldepartementet for å kunne ta opp lån eller inngå langsiktige leieavtaler.

Les også:

Fondene er brukt opp

En del av kritikken det nye politiske flertallet (H, V, SP, De Grønne og Krf) har rettet mot partiene som styrte i de foregående fire årene, er at momsrefusjonen er benyttet som driftsmidler i kommunen.

Når Halden kommune har lånt seg penger for å bygge skoler, veier, bruer og annet, har momsrefusjonen ikke vært benyttet til å kutte ned på lånene, men vært sprayet rett inn i driften.

Ap, SV og Krf, som styrte de foregående fire årene sammen, har i følge det nye politiske flertallet dermed bidratt til "kunstig åndedrett" i kommunens økonomi.

Det har vært et overforbruk, hevdes det - og representanter fra det nåværende politiske flertallet har overfor NRK.no hevdet at rådmannen burde ha satt foten ned.

NRK kjenner til at 140 millioner kroner av kommunens fondsmidler nå skal være brukt, og at fondskassen er tom.

Dette omfatter både disposjosjonsfondet og bundne fond.

Les også:

Møte om Pedersens framtid

Per Egil Pedersen ble ansatt som rådmann i Halden kommune i desember 2004, etter at forrige rådmann Bjørg Totland gikk på dagen i protest mot det politiske miljøet i Halden, og det hun beskrev som "bakromspolitikk".

Pedersen var da 51 år gammel, og kom fra en annen administrativ stilling i Halden kommune, der han ble ansatt året i forveien.

Det skal snarlig være et møte mellom kommunen, Kommunenes Sentralforbund og Pedersen om hans fremtid i Halden kommune.