- Fører annonsørene bak lyset

Gratisavisene mener abonnementsavisene pynter på sannheten om leser-nedgang for ikke å miste annonsører.

Aviser i Østfold

PYNTER IKKE PÅ SANNHETEN. Sarpsborg Arbeiderblads redaktør BF Lyngstad sier SA ikke har noe behov for å pynte på sannheten, og at situasjonen er at Sarpsborg Arbeiderblad som lokalt mediehus ikke lenger når leserne på papir alene, men også må publisere på desktop og mobil for å nå flest mulig.

Foto: NRK

I går offentliggjorde Mediebedriftenes Landsforening (MBL) avisenes lesertall, noe som har skapt sterk debatt.

VG-redaktør Torry Pedersen mener i en kommentar i egen avis at MBL-tallene må tas med en klype salt. Han sår også tvil om det er sant det avisene skriver om hvor mange som leser nyheter på nett og i papirutgaven.

Nettavisens Gunnar Stavrum var minst like skeptisk i egne spalter i går.

Organisasjonen for norske gratisaviser mener MBL-medlemmene klynger seg til lesertall som ligger langt unna virkeligheten.

– Denne undersøkelsen er kjøpt og betalt av MBL. Den er gjennomført på en slik måte, at gratisavisenes tilstedeværelse nesten ikke synes og den villeder annonsørene til å tro at abonnementsavisene har en dekning det slett ikke finnes grunnlag for å hevde er reell, sier Fredrik Schei i Gratisavissamkjøringen AS.

Les også:

Halden Arbeiderblad

NEDGANG – MEN GLEDE. Mister abonnenter, men koser seg med kake.

Foto: Rainer Prang / NRK

Nedgang, men jubel

Halden Arbeiderblad (HA) skrev på sine nettsider i går, at det feires med kake når HA nå har et opplag på 7.622. Det er en tilbakegang på 160 fra forrige måling, noe som utgjør 2,1 prosent.

Antallet lesere av HA på papir daglig er ifølge MBL-undersøkelsen 20.000.

HAs redaktør Hans Petter Kjøge sier lesertallet er best blant betal-avisene i Østfold.

HA sammenlignes med Fredriksstad Blad, som går tilbake med 6,2 prosent og Sarpsborg Arbeiderblad med en tilbakegang på 7,2 prosent.

Kjøge er også godt fornøyd med sterk leseroppslutning på nettet, og undersøkelsen fra MBL viser at HA på nett besøkes av 10.000.

– Vi har lojale lesere, og gleder oss over tallene, sier Kjøge til NRK.

– Jukser ikke med tallene

Redaktørene i betal-avisene i Østfold avviser bestemt juks med lesertall.

– Vi forteller hvor mye avisopplaget går tilbake, samtidig som vi forteller om endringer i den digitale bruken. Vi har aldri prøvd å tildekke tallene. Det er ikke gitt at Torry Pedersen har rett i at målingen gir et feilaktig bilde, sier Sarpsborg Arbeiderblads redaktør Bernt Frode Lyngstad til NRK.

– Når det gjelder spørsmålet om vi er i en skvis i forbindelse med overgangen fra papir til digitalt plattform, så er svaret ja. Akkurat det er vel imidlertid ingen nyhet, sier redaktør Pål Enghaug i Moss Avis.

– Vi pynter ikke på tallene. Vi får bransjetallene to ganger i året og de bruker vi. Det er ikke vi som foretar undersøkelsen, svarer Halden Arbeiderblads redaktør Hans Petter Kjøge.

– Henger ikke på greip

Som en forklaring på, at papiravisene har så mange lesere, samtidig som færre og færre kjøper og abonnerer på avisene, er det fra flere hold blant MBL-avisenes medlemmer hevdet at mange låner bort avisa til naboer, familie, venner og bekjente.

Fredriksstad Blad (FB) skrev, da lesertallene ble presentert i september i fjor

"Aldri tidligere har så mange mennesker lest Fredriksstad Blad. Mest oppsiktsvekkende, sammenlignet med store deler av bransjen, er at 4.000 flere leser papiravisen nå, enn for ett år siden."

Ansvarlig redaktør i FB, René Svendsen sa at den mest sannsynlige årsaken til at man fortsatt hadde så vidt mange lesere, var at mange delte på avisen i nabolag og på arbeidsplasser.

Medieforsker Sigurd Høst ble forelagt René Svendsens utspill i FB fra september 2013.

– Dette henger ikke på greip. Tallene for FB kan avspeile en trend, med en liten nedgang og så vekst tilbake til utgangspunktet. Men det kan også være slik at de variasjonene som ligger innenfor feilmarginen er plassert slik at det ser ut som en trend, sier Høst og fortsetter;

– Forklaringen om at økningen skyldes økt deling i nabolaget og på arbeidsplassen, tror jeg ikke på. Vanene som styrer lesingen av papiraviser er stabile, med forholdsvis svake endringer fra det ene året til det neste, sier han.

– Den mørkeste dagen

Medieforsker Sigurd Høst sier at avisenes oppfinnsomhet ser ut til å være enormt stor når de skal fortelle om egen fortreffelighet knyttet til lesertallene.

– De dagene avisene får sine opplags- og lesertall og skal presentere dem i spaltene, er nok de mørkeste dagene i året i norsk lokaljournalistikk.

Da er det liten nøkternhet og lite kritisk sans, og avisene viser ofte stor oppfinnsomhet for å finne noe som de kan presentere som en positiv nyhet, sier han.

Fredrik Schei

USERIØS UNDERSØKELSE. Fredrik Schei er daglig leder i Gratisavissamkjøringen AS, og mener MBL-undersøkelsen bidrar til å skape et feil bilde av avismarkedet og leseroppslutningen.

Foto: Privat

– Kan ikke tas seriøst

Fredrik Schei hos Gratisavissamkjøringen AS mener lesertall-undersøkelsen fra TNS er så selektiv i spørsmålsstillingen at den ikke kan tas seriøst.

– Dette er litt omfattende og komplisert å besvare på mail, men kort sagt er det slik at TNS Gallup leverer de offisielle lesertallene i Norge og vi følger internasjonale prinsipper for måling og kalkulering av lesertall.

TNS Gallup har for øvrig vunnet flere internasjonale priser på dette område, sier Knut-Arne Futsæter, som er forskningsleder for medier hos TNS Gallup til NRK.

Han mener at gratisaviser nesten alltid har hatt betydelig færre lesere per eksemplar og slik har det alltid vært.

HA, Fredriksstad Blad, Moss Avis og Sarpsborg Arbeiderblad er blant de rundt 75 avisene som eies av Amedia-konsernet.