- En politisk skandale

Beboere på Steinberg raser over den nye planen for Steinberg stasjon. Regjeringen vil først om et år vurdere om stasjonen skal gjenåpnes.

Politisk skandale

Beboerne på Steinberg var skuffet over nyhetene om Steinberg stasjon. Fra venstre: Statssekretær John-Ragnar Aarset(H), Leder for gruppen Bevar Steinberg stasjon, Olav Gåserud, og beboer Stig Magne Pedersen.

Foto: Jan-Erik Wilthil / NRK

Beboerne på Steinberg fikk ikke den beskjeden de hadde håpet på da en regjeringsdelegasjon hadde innkalt til pressekonferanse på den nedlagte stasjonen i onsdag morgen.

Lover ikke gjenåpning

Statssekretær John-Ragnar Aarset (H) fra Samferdselsdepartementet, Morten Wold (Frp), Kristin Øhrmen Johnsen (H) og Jørund Rytman (Frp) stod i bresjen i delegasjonen som skulle dele de siste nyhetene om stasjonen.

– Planen er å komme i gang med to togstopp innover mot Oslo på morgenen, og to tilbake på ettermiddagen. Dette skal starte opp høsten dette året.

Aarseth forteller at det også skal gjøres investeringer på linjen som gjør at toget får bedre tid og kan kjøre raskere mellom stasjonene. Aarseth sier de også er innstilt på å prøve ut full drift på Steinberg.

– Vi er innstilt på å komme i gang med en prøvedrift på slutten av året i 2015, der en har normal drift på Steinberg stasjon. Vi kjører det som en prøveperiode. Da får vi bevist om dette går fint, eller om dette skaper store forsinkelser at det ikke går, fortalte Aarseth.

– En skandale

Stig Magne Pedersen

Stig Magne Pedersen

Foto: Jan-Erik Wilthil / NRK

Men nyheten ble ikke godt mottatt av de mellom 20 og 30 fremmøte beboerne. Det ble satt av penger til å ta i bruk Steinberg stasjon i statsbudsjettet for 2014. En av dem som reagerte sterkt var Stig Magne Pedersen.

– Dette er rett og slett en politisk skandale. De har et Stortingsvedtak om at stasjonen skal åpne i desember 2014. Men så kommer de hit og presenter to togstopp i døgnet hver vei som et plaster på såret for Steinberg stasjon.

Pedersen mener at dette ikke er noe løsning for en beboerne på Steinberg.

– Dette var en stasjon som hadde hundre tusen reisende i året. Jernbaneverket har hele tiden vært imot å åpne Steinberg stasjon, og regjeringen har latt seg bruke av byråkratiet og ikke tatt politisk styring.

– Det vi gjør fra neste år ved å gjenåpne stasjonen er jo faktisk å overprøve byråkratiet. Vi får klare advarsler mot å gjøre det, men vi velger allikevel å gjøre det for å få svar på om det går greit å bruke Steinberg stasjon eller ikke, sier Aarseth.

– Lite troverdig

Heller ikke lederen for gruppa Bevar Steinberg stasjon, Olav Gåserud, var videre imponert over nyheten fra den fremmøtte regjeringsdelegasjonen.

– Det som er bra er at de har sett på rapporten om ruteplanlegging som vi har fått utarbeidet av et ekspertfirma, og de har også sett at den holder mål. Men da er det forunderlig at de ikke gir oss løsningen som rapporten foreslår.

– Referansen vår er vedtaket i statsbudsjett som sier at vi skal få en fullt opprusta stasjon med fullt togstopp i 2014. Men det får vi ikke, vi får kanskje en gjenåpning i 2015, et år senere, som vi kanskje får beholde dersom jernbaneverket syns dette er bra nok. Og hva bra nok er, er helt umulig å si, sier Gåserud.

– Det at de muligens skal ha et prøveprosjekt i 2015, det er like ullent og troverdig som vedtaket om full drift fra 2014 viste seg å være. Det er ikke troverdig i det hele tatt, tilføyer Pedersen.