Hopp til innhold
Kommentar

NRK beklager Satiriks-sketsj

Det har vært mye oppmerksomhet rundt Satiriks' Scrabble-sketsj siste uken. Mange har følt seg støtt over bruken av ordet «jødesvin». Dette er naturligvis et svært sterkt ord å bruke i enhver sammenheng, men intensjonen med sketsjen var å vise at man ikke skal bruke slike ord.

Men vår intensjon har åpenbart ikke vært tydelig nok. Og enda viktigere, vi har undervurdert den historiske betydningen og den negative kraften i ordet «jødesvin». Vi visste selvsagt ordet var brutalt og krenkende, og i denne konteksten måtte ordet være krenkende for at sketsjen skulle fungere.

Men ordet hadde en alvorligere betydning for spesielt det jødiske miljøet i Norge enn hva vi dessverre var klar over. Så vi beklager bruken av ordet. Og har avpublisert sketsjen på NRKs plattformer. Og beklager samtidig overfor alle i det jødiske miljøet i Norge som har tatt belastningen denne uken. Det var absolutt ikke vår hensikt - og vi kan bare skylde på vår egen manglende kunnskap om hva dette ordet betyr for dem det berører.

Det ble også i starten av publiseringen brukt overskriften «Tagg en jøde» i sosiale medier. Riktignok ikke på NRKs sider, men likevel lett å blande for utenforstående. Og riktignok tatt bort etter en tid. Men det var absolutt ikke noen heldig formulering.

Så er det ikke slik at humor og satire ikke skal irritere - og skape hissige debatt. Rommet for humor skal være svært bredt. At folk føler seg krenket er ikke i seg selv noe bevis for at vi har gått for langt. Så NRK skal fortsatt glede mange og irritere noen med humor og satire. Og ofte gå langt utover grensen av hva enkelte mener vi bør. Men i denne saken brukte vi et ord som vi ettertid ser vi ikke burde bruke. Som sto i veien for intensjonene våre og såret en gruppe mennesker helt unødig. Det sier vi unnskyld for.